Subwencja, czyli rodzaj wsparcia finansowego jest jedną z dostępnych form pomocy finansowej. Jest ona stosunkowo mało popularna wśród przedsiębiorców, choć niesłusznie oraz jest zupełnie czymś innym niż pożyczka czy kredyt. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Kredyt w rachunku bieżącym – co to jest i na czym polega?

Subwencja czyli rodzaj wsparcia finansowego jak założyć działalność

Co to jest subwencja?

Subwencja jest formą pomocy finansowej, która przeznaczona jest dla różnych podmiotów zarówno prywatnych jak i publicznych. I bardzo duża część gmin lub powiatów korzysta z niej. Fundusze pochodzą ze Skarbu Państwa lub są finansowane ze źródeł Unii Europejskiej. Ważne jest, abby podkreślić, że otrzymana pomoc jest bezzwrotna i można otrzymać ją tylko jeden raz.

Wyróżnia się 4 rodzaje subwencji i z każdej z nich może skorzystać przedsiębiorca:

  • ogólna – przeznaczona na wiele rzeczy, ale muszą spełnić warunki,
  • przedmiotowa – przeznaczona na konkretne działania,
  • wyrównawcza – przyznawana jednostkom terytorialnych, aby zmniejszyć różnice finansowe,
  • oświatowa – przeznaczona na zmniejszenie różnic w edukacji.

Subwencja dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Do tego rodzaju przedsiębiorstw, zalicza się te, które zatrudniają do 249 pracowników rocznie. Aby otrzymać ten rodzaj subwencji należy zanotować spadek obrotów o 30% w stosunku do wybranego okresu. Wyznaczy to Polski Fundusz Rozwoju. A kwota jaką można uzyskać to 3,5 miliona złotych. Z kolei przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 pracowników mogą otrzymać od 18 tys. do 36 tys. złotych.

Subwencja dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność także może otrzymać subwencję i wysokość wsparcia finansowego zależy od spadku obrotów (jak w przypadku subwencji dla innego rodzaju firm). Ten spadek może wynieść 50%, 70% lub 90% kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia.

Subwencja czyli rodzaj wsparcia finansowego jak założyć działalność

Subwencja czyli rodzaj wsparcia finansowego – Jak skorzystać z subwencji?

Należy wypełnić wniosek najlepiej w miesiącu, kiedy spodziewany jest największy spadek przychodu. Subwencję można otrzymać tylko raz i należy wybrać odpowiedni na to moment, tak by uzyskać jak najwyższą pomoc. Upewnij się również, czy w miesiącu składania wniosku nie zalegasz z opłacaniem składek do ZUS. To może zdecydować, czy otrzymasz pomoc finansowa czy też nie. Wniosek o subwencję należy złożyć w systemie bankowości internetowej.

Czytaj  Co to właściwie jest cash flow ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Co to właściwie jest cash flow ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *