Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – Ustawa o VAT w art.9 ust. 1 przybliża nam zagadnienie WNT, czyli wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Definiuje go:

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to nabycie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towary te są wysyłane lub transportowane do państwa członkowskiego UE. Docelowe państwo musi być inne niż to, z którego towar został nadany.

Krótko mówiąc, wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru odbywa się między państwami UE.

Obowiązek podatkowy.

Przy każdych transakcjach mamy obowiązek wystawienia faktury i uiszczenia podatku. W przypadku WNT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika. Nie może to jednak nastąpić później niż 15. dnia następnego miesiąca po miesiącu dokonania dostawy towaru.

Przypuśćmy, że otrzymałeś towar z Francji 17 lutego 2021roku. Fakturę wystawiono 10 marca. Wystawiono ją więc nie później niż 15 dnia następnego miesiąca. Zatem obowiązek podatkowy VAT powstał 10 marca 2021 roku.

Może być inna sytuacja. Otrzymałeś nabyty w czerwcu towar 5 lipca 2021 r. Fakturę wystawiono dopiero 20 sierpnia 2021r. Wystawiono ją po 15. dniu miesiąca następującego po miesiącu dostawy. Obowiązek podatkowy powstał nie z datą jej wystawienia, ale 15 sierpnia 2021 roku.

Pamiętaj. Jeśli otrzymasz fakturę zaliczkową przed dostawą towaru, nie powoduje ona powstania obowiązku podatkowego VAT.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – Odliczanie WAT.

Ustawa o VAT obliguje cię do naliczenia podatku. Kwota podatku naliczonego jest kwotą podatku należnego z tytuły WNT. Jeśli transakcja miała miejsce w bieżącym roku, jako podatnik wykazujesz VAT naliczony w tym samym okresie, co VAT należny

Jest jeden warunek. Fakturę musisz otrzymać przed upływem 3 miesięcy, od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy odnoszący się do nabytych towarów. Brak faktury zobowiązuje cię do korekty odliczonego wcześniej podatku VAT.

Czytaj  Jakie koszty może generować firma i od czego można odliczyć VAT?

Przeczytaj także kim jest podatnik VAT w myśl ustawy

Jeśli dokonasz równolegle naliczenia i odliczenia VAT, zgodnie z wymogami czasowymi, ale nie otrzymasz w czasie 3 następnych miesięcy faktury potwierdzającej WNT, to w takiej sytuacji korygujesz podatek.

Masz możliwość odpowiednio powiększyć podatek naliczony w deklaracji VAT składanej za okres rozliczeniowy, w którym fakturę tę otrzymasz.

Powyższe zasady związane z WNT i VAT zmuszają przedsiębiorcę do monitorowania trzech istotnych dat:

  • dostawy,
  • wystawienia faktury,
  • otrzymania faktury.

Aby skrócić czas oczekiwania na fakturę, podatnicy transakcji WNT mogą posługiwać się drogą elektroniczną. Daje ona szybszą komunikację i redukuje przypadki, w których powstaje konieczność korekty naliczonego VAT.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czy jest obowiązkowy VAT od sprzedaży biżuterii?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *