Kim jest podatnik VAT w myśl ustawy

Kim jest podatnik VAT w myśl ustawy – Ten artykuł otwiera serię artykułów, które spróbują wyjaśnić Ci różne zagadnienia związane z podatkiem od towarów i usług. W życiu codziennym podatek znamy po prostu jako VAT. Nadmieńmy jedynie że przedstawione tutaj informacje odnosiły się będą do stanu prawnego na dzień wrzesień 2021. Podatnikiem jest podmiot zobowiązany do zapłaty podatku VAT

W ustawie o VAT spotkasz się z wyrażeniem samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. W myśl ustawy podatnikiem VAT jest osoba, która samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą. Co ważne nie ma znaczenia rezultat tej działalności.

Samodzielnie prowadzona działalność gospodarcza

Za samodzielnie prowadzoną działalność ustawa uznaje działalność, która polega na produkowaniu, handlu czy też świadczeniu usług. Co ważne chodzi tutaj przede wszystkim o pozyskiwaniu zasobów naturalnych do celów zarobkowych. W myśl ustawy działalność gospodarczą prowadzą także rolnicy, oraz osoby wykonujące wolne zawody/

Kim jest podatnik VAT w myśl ustawy?

W artykule 15 ustawy o podatku od towarów i usług czytamy, że podatnikiem VAT są przede wszystkim osoby fizyczne, które samodzielnie prowadzą działalność gospodarczą. Co więcej warto dodać, że podatnikiem VAT jest także przedsiębiorstwo, nad którym pieczę sprawuje zarząd sukcesyjny. Co więcej podatnikiem VAT jest również osoba kontynuująca działalność po zmarłym właścicielu.

Kolejną grupą podatników VAT są jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej. Dla niewtajemniczonych podpowiemy, że do takich jednostek zaliczamy osobowe spółki prawa handlowego, spółkę akcyjną w organizacji a także partie polityczne oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.

Nie wchodząc na razie w szczegóły powiemy tylko, że za podatnika ustawa uznaje również podmioty, które choćby sporadycznie dokonują wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów oraz osoby, które zobowiązane są do opłacania cła.

Czy organizacja pożytku publicznego może być podatnikiem VAT?

Tak, istotna jest jednak w tym przypadku zgoda uzyskana od właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Co ważne organizacja ta jest zobowiązana do samodzielnego sporządzenia sprawozdań finansowych.

Czytaj  Jakie są korzyści ze stosowania e- faktur

Czy rybak jest podatnikiem VAT

Tak musi jednak dokonać zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mówi w art. 96 ust. 1. ustawy o VAT.

Kim jest podatnik VAT w myśl ustawy – Kogo jeszcze, polskie prawo uznaje za podatnika VAT?

Jeżeli nabywasz towary, od dostawcy, który nie ma stałej siedziby prowadzenia działalności na terytorium kraju, również jesteś podatnikiem VAT. Ale musisz spełnić jeden warunek – Sprzedaż nie może być sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Faktura za hotel a VAT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *