Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – Ustawa o VAT w art.9 ust. 1 przybliża nam zagadnienie WNT, czyli wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Definiuje go: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów to nabycie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towary te są wysyłane lub transportowane do państwa członkowskiego UE. Docelowe państwo musi być inne niż to, z którego towar został nadany. KrótkoCzytaj więcej ⟶