Zezwolenie typu C na pracę - dla kogo ?

Zezwolenie typu C na pracę – dla kogo ? – Powinieneś złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu C, jeżeli zostaną spełnione łącznie warunki, które przedstawimy. Obcokrajowiec jest zatrudniony w Twojej firmie i ma ona siedzibę poza państwem członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii. Delegacja pracownika przekracza w roku kalendarzowym 30 dni. Możesz delegować także pracownika nie do swojej firmy lecz do jednostki powiązanej kapitałowo, osobowo lub organizacyjnie. Szczegóły znajdziesz w art. 23m ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z wnioskiem o zezwolenie może wystąpić tylko ta firma, która powierza wykonanie obowiązków. Zezwolenie to wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 lata. Wniosek możesz złożyć osobiście lub elektronicznie. Opłata wynosi od 50 do 100 złotych

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Chcę uzyskać pobyt czasowy - co robić?

Zezwolenie nie zawsze jest potrzebne

Nie musisz składać wniosku o zezwolenie na pracę typu C dla obcokrajowca który ba stałe mieszka za granicą delegowałeś go do Polski, aby zajął się

  • wykonywania prac montażowych, konserwacyjnych lub naprawy dostarczonych urządzeń, maszyn lub innego jesteś ich producentem
  • dokonania odbioru zamówionych urządzeń, maszyn, , wykonanych przez polskiego przedsiębiorcę
  • przeszkolenia pracowników polskiego pracodawcy
  • montażu i demontażu stoisk targowych.

Chodzi tu o sytuacje, gdy prowadzisz działalność za granicą i delegujesz pracownika, by zaopiekował się sprawami w Polsce. Delegacja nie może potrwać dłużej niż 3 miesiące w danym roku kalendarzowym.

Zezwolenie typu C na pracę – dla kogo ? – Dokumenty, które musisz złożyć

Oczywiście musisz złożyć wniosek o wydanie zezwolenia typu C. Ponadto składasz też oświadczenie o niekaralności pracodawcy. Co więcej konieczne są dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny działalności. prowadzonej przez pracodawcę. Tym właściwym rejestrem jest na przykład KRS. Co ważne składasz kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży obcokrajowca którego dotyczy wniosek. Ważną kwestią jest także dowód wpłaty

Czytaj  Organizacje pożytku publicznego

Musisz także załączyć dokumenty potwierdzające powiązania pomiędzy Twoją firmą a podmiotem w Polsce, do którego delegujesz tego pracownika. W liście delegującym musi znaleźć się wysokość wynagrodzenia oraz stanowisko. Konieczne jest także potwierdzenie kwalifikacji pracownika. Jeśli. nie załatwiasz sprawy osobiście musisz napisać pełnomocnictwo.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Upoważnienie a pełnomocnictwo

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Upoważnienie a pełnomocnictwo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *