Zezwolenie typu C na pracę – dla kogo ?

Zezwolenie typu C na pracę – dla kogo ? – Powinieneś złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę typu C, jeżeli zostaną spełnione łącznie warunki, które przedstawimy. Obcokrajowiec jest zatrudniony w Twojej firmie i ma ona siedzibę poza państwem członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii. Delegacja pracownika przekracza w roku kalendarzowym 30 dni. Możesz delegować takżeCzytaj więcej ⟶