jak założyć działalność

Opłata reklamowa to jeden z podatków lokalnych. W drodze uchwały rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych jak również urządzeń reklamowych. W efekcie możliwość taką wprowadziły zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które miały miejsce w 2015 roku. Jednakże nie od każdej reklamy można pobrać ten podatek. Przeczytaj poniższy artykuł, aby dowiedzieć się jak wygląda opłata reklamowa oraz kto, jak i ile zapłaci.

Opłata reklamowa kto jak i ile zapłaci jak założyć działalność

Kto będzie zobowiązany do opłaty reklamowej?

Podatek reklamowy może być pobierany od:

 • właścicieli nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
 • użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych,
 • posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,
  • jest bez tytułu prawnego. 

– jeśli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym jest eksponowana reklama.

Należy pamiętać, że jeśli nieruchomość lub obiekt budowlany, na których zlokalizowana jest tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, jest przedmiotem współwłasności lub pozostaje w posiadaniu dwóch lub więcej osób, obowiązek w zakresie wniesienia opłaty reklamowej ciąży solidarnie odpowiednio na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach.

Opłata reklamowa kto jak i ile zapłaci jak założyć działalność

Z czego składa się opłata reklamowa?

Opłata reklamowa składa się:

 • z części stałej i części zmiennej,
 • część stała ma zryczałtowaną wysokość niezależną od pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, które służy ekspozycji reklamy,
 • część zmienna zależy od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego, które służy ekspozycji reklamy,
 • jeśli kształt urządzenia reklamowego uniemożliwia wyznaczenie pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy, o którym mowa w punkcie wyżej, wysokość opłaty zależy od pola powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na urządzeniu reklamowym.
Czytaj  Nakłady inwestycyjne i co jeszcze ?

Opłata reklamowa – kto, jak i ile zapłaci? – Stawki opłaty reklamowej

Stawki w 2021 roku prezentują się następująco:

 • część stała nie może przekroczyć 2,70 zł dziennie,
 • część zmienna nie może przekroczyć 0,24 zł za 1 m2 dziennie.

Przeczytaj o:

Podatek VAT z tytułu najmu

oraz Podatek leśny – kto, jak i ile zapłaci?

Podatek od nieruchomości – kto, jak i ile zapłaci?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Podatek od wzbogacenia — czym jest i kiedy należy go opłacić?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *