jak założyć działalność

Nieterminowość w opłacaniu zobowiązań jest dla przedsiębiorców podwójnym obciążeniem, ponieważ faktury, choć nieopłacone powodują powstanie obowiązku podatkowego. Tym samym przedsiębiorca bez otrzymania zapłaty za sprzedany towar lub wykonaną usługę musi odprowadzić podatek dochodowy oraz VAT. Oba wyżej wymienione podatki rozlicza się z zasady metodą memoriałową. Oznacza to, że obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym powstaje pomimo, iż nie otrzymano zapłaty. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: niezapłacone faktury a podatek VAT i podatek dochodowy.

Niezapłacone faktury a podatek VAT i podatek dochodowy jak założyć działalność

Ulga na złe długi i odzyskanie VAT należnego od sprzedaży

Ulga na złe długi i odzyskanie VAT należnego od sprzedaży
W sytuacji nieotrzymania zapłaty za sprzedany towar lub wykonaną usługę, przedsiębiorca nie jest w sytuacji bez wyjścia. Jeśli pomimo starań w ściągnięciu należności nie uda się wyegzekwować zapłaty od kontrahenta, po 90 dniach podatnik może rozpocząć procedurę odzyskiwania podatku VAT. Aby móc skorzystać z tzw. ulgi na złe długi, przede wszystkim od terminu płatności wynikającego z faktury musi upłynąć 90 dni. Oprócz tego, dostawa towaru lub świadczenie usług musi być zrealizowane na rzecz czynnego podatnika VAT niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Poza tym, na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonywana jest korekta:

 • dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
 • wierzyciel i dłużnik muszą być podatnikami zarejestrowanymi jako czynni podatnicy VAT,
 • od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym ją wystawiono.

Jeśli dłużnik ureguluje swoje należności to podatnik ma obowiązek do ponownego wykazania należnego VAT od transakcji. Trzeba to zrobić w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym wierzyciel otrzymał zaległą zapłatę.

Niezapłacone faktury a podatek VAT i podatek dochodowy jak założyć działalność

Niezapłacone faktury a podatek VAT i podatek dochodowy – Odzyskanie podatku dochodowego od niezapłaconej faktury

Procedura odzyskania podatku dochodowego jest dużo łatwiejsza i zajmuje mniej czasu niż w przypadku podatku VAT. Zgodnie z ustawą o PIT od osób fizycznych zaliczenie nieściągalnej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodu jest możliwe, gdy:

 • wierzytelności zostały uprzednio zaliczone do przychodów należnych,
 • nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona.
Czytaj  Firma w domu a podatek od nieruchomości

W celu udowodnienia nieściągalności zaległej zapłaty, trzeba posiadać jeden z dokumentów. Należą do nich:

 • postanowienie o nieściągalności, uznane przez wierzyciela jako odpowiadające stanowi faktycznemu, wydane przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego,
 • postanowienie sądu o:
  • oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania,
  • ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku;
 • protokół sporządzony przez podatnika, stwierdzający, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty (tylko w przypadku należności o niewielkiej wartości).

Przeczytaj o:

Kiedy można anulować fakturę VAT?

Co to jest samofakturowanie i kiedy z niego skorzystać?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kiedy można anulować fakturę VAT?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *