Księgowość w PSA czyli Prostej Spółce Akcyjnej

Księgowość w PSA czyli Prostej Spółce Akcyjnej Pod względem ilości wymaganego kapitału, prostą spółkę akcyjną (PSA) można uznać za bardzo atrakcyjną opcję. Minimalny kapitał akcyjny tej formy spółki może wynosić zaledwie 1 złoty. Jeśli porównamy to z kapitałami, które muszą być wniesione do innych typów spółek kapitałowych, to PSA wypada niezwykle korzystnie (w przypadku spółki akcyjnej minimalny kapitał to 100 000 zł, a w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – 5000 zł).

W istniejących już spółkach kapitałowych istnieje możliwość wniesienia wkładu zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej. Wkład niepieniężny może obejmować na przykład nieruchomości, całe przedsiębiorstwa lub towary. Kluczowym aspektem jest to, że taki wkład niepieniężny powinien być zbywalny.

W przypadku PSA istnieje możliwość wniesienia wkładu w formie pracy lub świadczenia usług. To oznacza, że osoba może stać się wspólnikiem spółki bez konieczności wniesienia kapitału.

Proces zakładania PSA jest stosunkowo prosty i może odbywać się przez internet, korzystając z systemu S24, podobnie jak w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Dodatkowym atutem jest to, że nie trzeba ponosić kosztów związanych z notariuszem.

Warto również zaznaczyć, że rejestracja PSA przez internet jest możliwa tylko, gdy wszystkie wkłady są w formie pieniężnej. W przypadku innych rodzajów wkładów konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego.

W przeciwieństwie do innych form spółek, PSA nie musi tworzyć rady nadzorczej. Zarządzanie i nadzór nad spółką może być powierzone radzie dyrektorów. Oczywiście istnieje także możliwość utworzenia zarządu i rady nadzorczej, ale to rozwiązanie jest znane przede wszystkim w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przeczytaj również: Stałe oprocentowanie kredytu

Warto podkreślić, że PSA nie narzuca ograniczeń dotyczących uprzywilejowania akcji.

Podsumowując, prostą spółkę akcyjną można uznać za korzystną formę prowadzenia działalności, zwłaszcza dla przedsiębiorców prowadzących start-upy. W takich przedsięwzięciach często istnieje grupa osób o odpowiednich umiejętnościach i pomysłach, ale brakuje kapitału. PSA pozwala na pozyskanie kapitału bez utraty kontroli nad spółką, a także umożliwia wniesienie wkładu w postaci usług, co może być atrakcyjne dla osób o specjalistycznych umiejętnościach.

Czytaj  Co to jest dźwignia operacyjna ?
Księgowość w PSA

Od 1 lipca 2021 roku obowiązuje nowa wersja Kodeksu spółek handlowych, która wprowadza Prostą Spółkę Akcyjną (PSA) jako nową formę spółki kapitałowej. PSA podlega opodatkowaniu podatkiem CIT, ale istnieje możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej wynoszącej 9%. Dodatkowo, istnieją pewne zwolnienia od opodatkowania dywidend oraz obowiązki związane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi dla niektórych akcjonariuszy PSA. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj poniższy artykuł.

Artykuł ten również omawia korzyści związane z prowadzeniem biznesu na Cyprze i możliwość założenia lub przeniesienia siedziby firmy za pośrednictwem Wirtualnego biura we Wrocławiu.

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) – Wyjaśnienie

Minister Rozwoju Pracy i Technologii informuje, że PSA jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej gospodarki, zwłaszcza jeśli chodzi o nowatorskie formy prowadzenia działalności. PSA jest znacznie łatwiejsza do założenia i rozwiązania niż tradycyjne spółki. Jej działanie opiera się na dwóch głównych zasadach: praktycznej prostocie prowadzenia działalności oraz elastyczności, wyrażającej się w dużej swobodzie akcjonariuszy. Kluczowe cechy PSA to:

  • Niski kapitał akcyjny, który może wynosić zaledwie 1 zł.
  • Możliwość swobodnego wykorzystywania środków spółki, bez “zamrożonego” kapitału zakładowego.
  • Elastyczność w kwestii organów spółki, z możliwością powołania rady dyrektorów, łączącej funkcje zarządu i rady nadzorczej.
  • Brak kapitału zakładowego, co oznacza, że akcje nie posiadają wartości nominalnej.
  • Prostsze procedury i większa swoboda w podejmowaniu decyzji za pomocą komunikatorów internetowych lub poczty elektronicznej.
  • Elastyczność w rodzajach akcji oraz zasadach działania spółki, w tym akcje w zamian za pracę lub usługi.
  • Rejestr akcjonariuszy prowadzony w formie cyfrowej przez notariusza lub biuro maklerskie.

Opodatkowanie Prostej Spółki Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna, podobnie jak inne spółki kapitałowe, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Standardowa stawka CIT wynosi 19%. Zakładający PSA muszą jednak liczyć się z podwójnym opodatkowaniem. Co oznacza, że podatek jest naliczany zarówno na poziomie spółki, jak i przy wypłacie zysków akcjonariuszom.

Czytaj  Kredyt czy leasing – co się bardziej opłaca?

Jednak PSA może być opodatkowana stawką 9% podatku CIT- Pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Zwłaszcza dotyczących przychodów, które nie przekraczają 2 milionów euro (tzw. mały podatnik). PSA ma również możliwość skorzystania z innych form opodatkowania. – Takich jak estoński CIT lub ulgi przewidziane dla podatników CIT, na przykład ulga IP Box. Dlatego PSA jest pełnoprawnym podatnikiem CIT.

Księgowość w PSA czyli Prostej Spółce Akcyjnej

Opodatkowanie dochodów akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej

Co w przypadku dywidend wypłacanych akcjonariuszom PSA ? Zasada ogólna polega na opodatkowaniu ich zryczałtowanym podatkiem dochodowym wynoszącym 19% uzyskanego dochodu. – Zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Warto zaznaczyć, że ta zasada dotyczy tylko osób fizycznych.

Jeśli akcjonariuszami PSA są osoby prawne. Przepisy dotyczące podatku od dochodów osób prawnych pozwalają na zwolnienie od opodatkowania dywidend wypłacanych innym osobom prawnym. Jednakże istnieją warunki do spełnienia. Takie jak posiadanie co najmniej 10% udziałów w kapitale zakładowym PSA i zobowiązanie do ich posiadania przez co najmniej 2 lata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *