Księgowanie leasingu najważniejsze informacje Leasing to opcja finansowania, która daje przedsiębiorstwom szeroki zakres możliwości wyboru sprzętu do leasingu. Najpopularniejszymi przedmiotami leasingu nadal są pojazdy, takie jak samochody osobowe i ciężarowe. Jednak z biegiem czasu oferta leasingowa rozszerzyła się i teraz praktycznie wszystko można wyleasingować, począwszy od specjalistycznych maszyn i linii produkcyjnych, przez meble i wyposażenie gastronomiczne, aż po komputery i drukarki. Szczególnie popularny jest leasing sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Dzięki szerokiemu wyborowi sprzętu firmy mogą łatwo zaopatrzyć się w potrzebny sprzęt. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie firmy leasingowe oferują finansowanie dla każdego rodzaju urządzenia. Na rynku istnieją instytucje finansowe specjalizujące się w leasingu sprzętu komputerowego, samochodów osobowych lub sprzętu medycznego, więc warto wybrać tę, która najlepiej pasuje do potrzeb przedsiębiorstwa.

Księgowanie leasingu najważniejsze informacje Od kiedy stosujemy leasing w Polsce

Początek lat 90. to moment, od którego zaczęło rosnąć zainteresowanie leasingiem w Polsce. Zarówno banki, jak i prywatne grupy kapitałowe zaczęły wykazywać zainteresowanie tą formą finansowania. Wówczas leasing funkcjonował jako umowa nienazwana, co oznaczało, że nie było dla niego jasnych definicji w Kodeksie cywilnym, ani odpowiednich uregulowań podatkowych.

Jednak dopiero 9 grudnia 2000 r. wszedł w życie przepis ustawy z 26 lipca 2000 r., który wprowadził do Kodeksu cywilnego regulacje dotyczące umowy leasingu. Następnie, 9 września 2001 r., przepisy podatkowe w tym zakresie zostały zmienione przez odpowiednią ustawę.

Obecnie leasing jest uregulowany zarówno pod względem prawnym, jak i podatkowym, a także ma swoje standardy rachunkowe. Rozwój tej formy finansowania spowodował, że różnorodność przedmiotów objętych leasingiem znacząco wzrosła. Na początku leasing dotyczył głównie środków transportu i maszyn niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie jednak zakres finansowania obejmuje także sprzęt komputerowy, wyposażenie gastronomiczne, czy nawet licencje.

Czytaj  Własna działalność – środki z kredytu

Czytaj też: Zmiana zasad poboru zaliczek – podatek PIT

Księgowanie leasingu najważniejsze informacje

Jak rozliczać leasing? Sposób księgowania leasingu zależy od jego rodzaju, które można podzielić na leasing operacyjny i leasing finansowy.

Leasing, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, to umowa między finansującym (czyli podmiotem gospodarczym nabywającym rzecz od określonego zbywcy) a korzystającym, który zobowiązuje się płacić raty pieniężne finansującemu. Kwestia, jak dokładnie księgować leasing, zależy od rodzaju tego leasingu.

Leasing operacyjny to forma leasingu, w której przedmiot umowy nabywamy bezpośrednio od producenta. W przypadku leasingu bezpośredniego rzecz oddajemy korzystającemu przez jej wytwórcę.

Leasing finansowy, nazywany także leasingiem kapitałowym lub finansowanym. Polega na przekazaniu przedmiotu korzystającemu na cały okres gospodarczej używalności rzeczy, co zazwyczaj odpowiada okresowi amortyzacji.

Leasing operacyjny różni się od leasingu finansowego w kwestiach księgowych. W leasingu operacyjnym przedmiot umowy pozostaje w majątku leasingodawcy, podczas gdy w leasingu finansowym ujmujemy go jako środek trwały leasingobiorcy.

Księgowanie leasingu najważniejsze informacje W przypadku leasingu operacyjnego, leasingobiorca nie może korzystać z odpisów amortyzacyjnych. Nie może również ujmować ich w kosztach uzyskania przychodu. Może jednak uwzględnić całą ratę leasingową, wliczając opłaty manipulacyjne, prowizje i koszty związane z eksploatacją przedmiotu leasingu.

Natomiast przedsiębiorca korzystający z leasingu finansowego może uwzględnić w kosztach odpisy amortyzacyjne i odsetki leasingowe. Po spłaceniu ostatniej raty, środek trwały przekazujemy przedsiębiorcy. Nie ma konieczności dodatkowych umów ani ustaleń z leasingodawcą. Leasing operacyjny nie oferuje takiej opcji, ale istnieje możliwość wykupienia przedmiotu umowy po uzgodnieniach i warunkach przeniesienia własności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *