Czy jest alternatywa dla JDG ? Dlaczego w ogóle się nad tym zastanawiamy ? Wprowadzone Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły naliczanie 4,9% lub 9% składki zdrowotnej od osiąganych dochodów. To bardzo mocno obciąża niektórych przedsiębiorców. Ponad to składki tej nie możemy już, jak dotychczas odliczyć od podatku.

Dlatego, też wielu przedsiębiorców zastanawia się nad zmianą formy działalności gospodarczej. Dziś rozważymy alternatywę w postaci spółki komandytowej. Jednoosobowa spółka komandytowo-akcyjna, może być naprawdę dobrym rozwiązaniem dla dobrze prosperujących JDG. Funkcjonujący w jej strukturach wspólnik nie jest musi opłacać składek ZUS. Jednak co zrobić w przypadku, gdy przedsiębiorca nie chce rezygnować z opłacania składki zdrowotnej, by pozostać ubezpieczonym na wypadek utraty zdrowia ?

Czy jest alternatywa dla JDG ?

Wtedy najlepszym wyborem będzie zmiana JDG w spółkę komandytową i przyjęcie w niej funkcji komplementariusza. Zgodnie bowiem z art. 102 Kodeksu spółek handlowych, Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Decydując się na taką formę prowadzenia działalności przedsiębiorca może korzystać z prawa do pomniejszenia ciężaru opodatkowania. Jednocześnie, w przypadku spółki komandytowej wspólnik zachowa ubezpieczenie zdrowotne.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak skonstruowana jest Unia Europejska?

Czy jest alternatywa dla JDG ?

Spółka komandytowa – kwestie podatkowe

Wypracowane przez spółki, wypłacane wspólnikom zyski generalnie opodatkowane są podwójnie: na poziomie spółki 9% CIT. – Pamiętajmy, że ta stawka CIT dotyczy spółek, które dopiero powstały lub spółek, które nie przekroczyły 2 000 000 euro przychodu w poprzednim roku podatkowym.

Czytaj  Odsetki ustawowe za opóźnienie

Zyski osiągane przez spółkę komandytową są także opodatkowane na poziomie wspólnika czyli stawką 19% PIT. Po odjęciu od osiągniętego przez spółkę dochodu 9% opodatkowania CIT i opodatkowaniu tak wyliczonego dochodu spółki 19% PIT. Przykład – (100 000 zł dochodu x 9% = 9 000 zł CIT; 91 000 zł x 19% = 17 290 zł PIT), realna stawka opodatkowania wypłacanego ze spółki zysku wynosi 26,29%. Sporo prawda ?

Czy jest alternatywa dla JDG ?

Przepisy pozostawiają jednak furtkę

Przyjrzyjmy się art. 30a ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem zryczałtowany podatek od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki możemy pomniejszyć o kwotę odpowiadającą iloczynowi jego procentowego udziału w zysku i podatku należnego od dochodu spółki.

W kolejnych pięciu latach podatkowych komplementariusz spółki komandytowej będzie mógł więc pomniejszyć swój podatek o kwotę podatku zapłaconego przez spółkę. Podsumowując, z tytułu wypłaconego ze spółki udziału w zysku może on w ogóle nie zapłacić PIT, natomiast podatek dochodowy CIT zapłaci tylko spółka.

W nowym porządku prawnym Polskiego Ładu komplementariusz spółki komandytowej przy wypłacie ze spółki zysku, do wyżej wymienionych 9% opodatkowania będzie musiał doliczyć jedynie 570,45 zł miesięcznej składki zdrowotnej.

Przeczytaj także u nas ” Jak przekształcić JDG w spółkę komandytową ?”

Jak to policzyliśmy ?

Polski Ład pozostawił wspólnikom spółki komandytowej możliwość opłacania składki zdrowotnej w formie ryczałtu. Podstawę obliczenia stawki zdrowotnej stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku. W pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło ono 570,45 zł.

Czy jest alternatywa dla JDG ? –

Podsumowanie

Podsumowując, działając w formie spółki komandytowej, obciążenia podatkowe przedsiębiorcy będą zdecydowanie mniejsze niż przy rozliczeniach w innych formach prowadzenia działalności. Do tego, jak już wspomnieliśmy przedsiębiorca zachowuje ubezpieczenie zdrowotne. Dodajmy jeszcze, że spółkę komandytową można zamknąć bez przeprowadzania likwidacji. Oprócz tego, zyski spółki komandytowej nie wliczają się do progu dochodowego, którego przekroczenie zmusza do daniny solidarnościowej. Nie musisz także zwoływać walnych zgromadzeń.

Czytaj  Jak obcokrajowiec może założyć działalność w Polsce?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Krajowy Fundusz Szkoleniowy - jak z niego skorzystać ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak założyć firmę online?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *