Odwołanie od zamówienia publicznego

Odwołanie od zamówienia publicznego Osoba ubiegająca się o przyznanie zlecenia, która chce skontestować działania lub zaniechania zamawiającego, ma prawo do złożenia odwołania.

Odwołanie możemy złożyć w przypadku każdej czynności zamawiającego, która nie jest zgodna z przepisami prawa. A także w przypadku zaniechania czynności. Włączając w to brak podjęcia procedury przetargowej. To prawo dotyczy wszystkich rodzajów przetargów, niezależnie od ich wartości, w tym również przetargów o niewielkiej wartości oraz przetargów na zawarcie umowy ramowej.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jaka jest odpowiedzialność właściciela jednoosobowej działalności za zobowiązania firmowe?
w środku

Aby złożyć odwołanie, należy skierować je do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący musi dostarczyć kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu na złożenie odwołania.

Zazwyczaj odwołanie musi być złożone w określonym terminie, który wynosi:

  • 5 dni w przypadku zamówień o wartości poniżej określonych progów unijnych.
  • 10 dni w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej te progi.

Termin liczymy od dnia otrzymania informacji, która stanowi podstawę do złożenia odwołania.

Jeśli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub nie powiadomił wykonawcy o wyborze najlepszej oferty w przypadku dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, obowiązują dłuższe terminy na złożenie odwołania – wynoszące 15 lub 30 dni od ogłoszenia udzielenia zamówienia, zależnie od jego wartości.

Odwołanie od zamówienia publicznego

Czytaj też Jak przygotować ofertę pod zamówienie publiczne ?

Odwołanie od zamówienia publicznego Najdłuższe terminy na złożenie odwołania przysługują w sytuacji, gdy zamówienie zamawiający udzielił w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub bez konkurencji i narusza to przepisy ustawy. Termin wynosi wtedy 6 miesięcy w przypadku zamówień przekraczających progi unijne oraz 1 miesiąc w przypadku zamówień krajowych. W takiej sytuacji odwołujący może próbować unieważnić już zawarte umowy. Termin liczymy od daty ich zawarcia.

Czytaj  Rodzaje kredytów: kredyt inwestycyjny

Termin 1 miesiąca dotyczy również sytuacji, gdy wykonawca chce skontestować brak ogłoszenia uzasadnienia wyboru trybu negocjacji lub bezkonkurencyjnego zamówienia.

W odwołaniu należy zawrzeć dane identyfikujące odwołującego, opisać przedmiot zamówienia i wyrazić swoje zarzuty. Ponadto obowiązujące przepisy określają, jakie dokumenty powinniśmy złożyć do odwołania. Oczywiście w tym potwierdzenie uiszczenia opłaty od odwołania Opłata zależy od wartości zamówienia i jego rodzaju.

Zanim zostanie otwarta rozprawa, zamawiający może przedstawić swoją odpowiedź na odwołanie, w której odpowiada na zgłoszone zarzuty. Odwołujący ma również możliwość wycofania odwołania przed zakończeniem rozprawy.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  CV dla Ukraińców przykład Polski/Ukraiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *