Dosyć często zdarza się, że firmy otrzymują dotacje. Dzięki temu dostają pomoc na np. rozkręcenie działalności lub rozwój. Jak następnie postąpić z opodatkowaniem dotacji? Czy opodatkowanie dotacji jest obowiązkowe? Ile będzie wynosił za niego VAT? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jak prawidłowo rozliczyć podatek od dotacji.

Przeczytaj o: Ile wynoszą składki podatku VAT w Polsce?

Jak prawidłowo rozliczyć podatek od dotacji jak założyć działalność

Czym jest dotacja?

Ustawa o finansach publicznych zawiera zapisy dotyczące dotacji. Są to środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, a także z państwowych funduszy celowych. Podlegają one szczególnym zasadom rozliczenia.

Dotacja opodatkowana podatkiem VAT

Zgodnie z ustawą VAT, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę. Włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze, które mają wpływ na cenę towarów oraz usług. Oznacza to, że dotacja podlega obowiązkowi opodatkowania, jednakże otrzymanie dotacji nie jest odrębną czynnością, które podlega opodatkowaniu. Sama dotacja nie będzie obarczona podatkiem. Dotacja zyskuje inną postać, jest dodatkowym elementem podstawy opodatkowania. Należy doliczyć ją do ceny towaru bądź usługi mającymi związek z dotacją. Podstawa opodatkowania jest stanowiona przez np. cenę usługi lub cenę towaru. I to ich rodzaj decyduje o stawce podatku VAT.

Jak prawidłowo rozliczyć podatek od dotacji jak założyć działalność

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jakie są sankcje karne za źle rozliczony VAT?

Rozliczenie dotacji a podatek VAT

Jeśli chodzi o dotację otrzymaną z Unii Europejskiej, przedsiębiorca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego dla towarów lub usług, które są używane do przeprowadzenia czynności opodatkowanych.

Rozliczenie podatku dochodowego

Ustawa o podatku dochodowym reguluje sprawę rozliczania podatku dochodowego. Tym samym kosztami uzyskania przychodu nie są odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały zakupione ze środków dotacji. Takich odpisów nie ujmuje się w KPiR, więc zakup takiego towaru nie jest kosztem uzyskania przychodu. Z kolei inaczej wygląda sprawa w przypadku zakupu, który został sfinansowany częściowo zarówno poprzez dotację jak i własne środki finansowe. W takich okolicznościach odpis można przeprowadzić tylko od kwoty środka trwałego, który kupiono z własnych środków.

Czytaj  Jakie są sankcje karne za źle rozliczony VAT?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Odliczenie VAT od zapłaconej zaliczki

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kiedy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi za złe długi?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *