Z terminem „podstawa opodatkowania” mają do czynienia wszyscy przedsiębiorcy. Wynika to z faktu, że każdy podatnik VAT podczas działań podatkowych, musi określić jaka będzie podstawa opodatkowania. Z kolei to wpłynie na prawidłowe obliczenie wysokości podatku dochodowego do opłacenia. Czym jest podstawa opodatkowania? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Jakie podatki musi płacić przedsiębiorca?

Czym jest podstawa opodatkowania jak założyć działalność

Co jest podstawą opodatkowania do obliczenia podatku dochodowego

Aby obliczyć podatek dochodowy podstawą opodatkowania jest przychód. Następnie, który pomniejszono o przysługujące odliczenia oraz o poniesione koszty uzyskania przychodu. To poniesione koszty bardzo kształtują w dużej mierze faktyczna kwotę wynagrodzenia, mogą opiewać na wysoką znaczna kwotę lub stosunkowo niskie. Odliczając wszystko uzyskuje się zysk, czyli faktyczny dochód. I to on stanowi podstawę opodatkowania na podatek dochodowy. Zastosowanie możliwych ulg oraz odliczeń wpłynie na obniżenie podatku dochodowego.

O co można obniżyć podstawę opodatkowania?

Podstawę opodatkowania można obniżyć o:

  • wartość towarów, które zwrócono,
  • wysokość oddanych kwot dotacji, subwencji oraz innego rodzaju dopłat,
  • wysokość udzielonych po sprzedaży upustów oraz obniżek cen,
  • zwróconą klientowi całość lub część zapłaty, jaka otrzymało się przed dokonaniem sprzedaży (dotyczy to sytuacji, kiedy do niej faktycznie nie doszło).
Czym jest podstawa opodatkowania jak założyć działalność

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Niezapłacone faktury a podatek VAT i podatek dochodowy

Podstawa opodatkowania — CIT

Jeśli chodzi o podstawę opodatkowania w przypadku CIT, można dochód pomniejszyć o odliczenia oraz pomniejszenia, do których ma się prawo. W przypadku, gdy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym jest przychód uzyskiwany przez opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bądź jeśli zaliczki i podatek nie zależą od faktycznego.

Podstawa opodatkowania — VAT

Podstawą opodatkowania podatku VAT jest obrót. A zatem kwota należna wynikająca z powodu sprzedaży, która jest pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT. Jest to po prostu wartość netto towaru bądź usługi, co wszystko razem  tworzy obrót. Z kolei podstawa opodatkowania podatkiem VAT nie obejmuje obniżek cen, które naliczane są w chwili sprzedaży. A także rabaty uzyskane z powodu wcześniejszej zapłaty. Dodatkowo kwoty, które są otrzymane od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot koniecznie udokumentowanych wydatków poniesionych na rzecz osoby nabywającej towar lub usługę.

Czytaj  Metoda memoriałowa rozliczania kosztów w KPiR

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Indywidualny Rachunek Podatkowy

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Indywidualny Rachunek Podatkowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *