Opłacony podatek od posiadania psa zasila budżet gminy i to rada gminy ustala obowiązująca stawkę, która musi mieścić się w obwieszczeniu Ministra Finansów. Oznacza to, że na terenie kraju mogą obowiązywać inne stawki. A także nie w każdej gminie należy to do obowiązków. Czy można być zwolnionym z opłacania tego podatku? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Podatek od posiadania psa – kto i kiedy go opłaca?

Przeczytaj o: Korepetycje a kasa fiskalna — czy jest konieczna?

Podatek od posiadania psa  kto i kiedy go opłaca jak założyć działalność

Kto płaci podatek od psa?

Osobą zobowiązaną do opłacenia takiego podatku jest posiadacz psa, a nie jego właściciel. Wynika to z faktu, że według prawa w wielu przypadkach nie można udowodnić prawa własności psa.

Ile wynosi podatek od posiadania psa?

Podatek od posiadania psa należy opłacać raz w roku, a stawka nałożonego podatku nie może przekroczyć kwoty ustalonej przez Ministra Finansów. W tym roku maksymalna stawka podatku za jednego psa wynosi 135 zł.

Można powiedzieć, że podatek od posiadania psa zależy od gminy. To rada gminy decyduje, czy ten podatek będzie obowiązywał na ich terenie, czy też nie. Oznacza to, że nie jest to podatek, który trzeba opłacać na terenie całej Polski. Rada gminy również ustala termin zapłaty. Na początku należy sprawdzić na stronie internetowej gminy, w której się mieszka lub zadzwonić do urzędu miasta lub gminy i zapytać o ten podatek. Być może na terenie, w którym mieszkasz, ten podatek nie obowiązuje.

Podatek od posiadania psa  kto i kiedy go opłaca jak założyć działalność

Podatek od posiadania psa — kto i kiedy go opłaca? — Kto jest zwolniony od podatku? 

Zapisy w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych informują, że zwolnienie od opłacania tego podatku jest możliwe dla:

  • osób, które ukończyły 65. rok życia i samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe – ulga na jednego psa,
  • podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – ulga na dwa psy,
  • osoby niepełnosprawne – z tytułu posiadania psa asystującego,
  • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności – ulga na jednego psa.
  • członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych  urzedów konsularnych, jeśli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego zamieszkania w Polsce.
Czytaj  Pożyczka od spółki dla spółki - Jak to zrobić ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  PIT-39 – kogo dotyczy?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *