Przedsiębiorca posiadający środki transportowe, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony, zobowiązany jest do opłacania podatku od środków transportowych. Podatek należy opłacić dwa razy roku. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Podatek od środków transportowych — kto i kiedy go opłaca?

Przeczytaj o: Co może przejąć urząd skarbowy na spłatę zaległego podatku?

Podatek od środków transportowych kto i kiedy go opłaca jak założyć działalność

Co jest przedmiotem opodatkowania?

Jak już wspomniałam na wstępie, są to środki transportu o całkowitej masie przekraczającej 3,5 tony, a konkretnie:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton BĄDŹ wyższej niż 12 ton,
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton BĄDŹ równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton BĄDŹ równej lub wyższej niż 12 ton.

Kto musi opłacać podatek od środków transportowych?

Obowiązek opłacenia tego podatku mają:

  • osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami środków transportowych,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a na które został zarejestrowany środek transportowy,
  • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
Podatek od środków transportowych kto i kiedy go opłaca jak założyć działalność

Ile wynosi podatek oś środków transportowych?

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych określa zarówno dolne jak i górne granice stawek podatku. Jednakże to rada gminy uchwala stawki, które mają obowiązywać. To z kolei wpływa na to, że w różnych częściach Polski oraz nawet w sąsiadujących gminach stawki mogą wyglądać inaczej.

Podatek od środków transportowych — kto i kiedy go opłaca? — Kiedy należy opłacić podatek?

Ten rodzaj podatku trzeba opłacić w każdym roku w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Czas spłaty wypada do 15 lutego oraz 15 września. Pieniądze wpływają na rachunek budżetu gminy, tam gdzie mieszka podatnik lub znajduje się jego siedziba.

Czytaj  PIT-36 – kogo dotyczy?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Faktura wewnętrzna – dokument opodatkowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *