Czym są akcje na okaziciela ? - To warto wiedzieć

Czym są akcje na okaziciela ? Przede wszystkim warto na początek wspomnieć, że akcje obok obligacji to jeden z najbardziej znanych instrumentów finansowych. Jeśli spółka wypuszcza tego rodzaju papiery wartościowe oznacza to, że jest notowana na giełdzie papierów wartościowych

Czym są akcje na okaziciela ?

Akcja na okaziciela charakteryzuje się tym, że nie ma określonego imiennie właściciela. W takim wypadku posiadacza dokumentu akcji, uznajemy za akcjonariusza. Aby sprzedać taką akcję, wystarczy przekazać dokument innej osobie, Najczęściej zbycie akcji na okaziciela odbywa się poprzez sporządzenie pisemnej umowy sprzedaży. Co ważne obrót akcjami na okaziciela jest nieograniczony.

Jakie prawa ma posiadacz akcji na okaziciela

  • Przede wszystkim może uczestniczyć w walnych zgromadzeniach spółki. Co ważne posiadacze akcji na okaziciela muszą na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem złożyć akcję

Nowe przepisy dotyczące akcji na okaziciela

Nowe przepisy wprowadzają pojęcie dematerializację akcji. Oznacza to, że akcjonariusz nie będą już tacy anonimowi jak dotychczas. Dane każdego akcjonariusza zostaną wpisane do rejestru. Za sprawą tych przepisów akcje staną się więc imienne a nie na okaziciela

Czytaj  Ulga na dojazd do pracy – czy jeszcze obowiązuje?

Czym są akcje na okaziciela ?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Prosta spółka akcyjna — nowa forma prowadzenia działalności

Zgodnie z nowelizacją obowiązek dematerializacji akcji obejmuje spółki, które nie są publiczne oraz spółki komandytowo-akcyjne. Dematerializacja oznacza, że dokumenty poświadczające posiadanie akcji przestaną być wystawiane w formie innej niż cyfrowa. Wszystkie cyfrowe dokumenty przechowujemy w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot zewnętrzny.

Czym są akcje na okaziciela ? – To warto wiedzieć –

Co musi znaleźć się we wspomnianym rejestrze ?

W rejestrze znaleźć się muszą następujące informacje:

  • podstawowe informacje o spółce, informacje na temat akcji z informacją o ograniczeniach w jej sprzedaży
  • kluczowe są dane akcjonariusza takie jak imię, nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby można również podać adres mailowy.
Czytaj  Czym jest upust, rabat, bonifikata?

Co ważne informacje zawarte w rejestrze nie będą ogólnodostępne.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jakie organy mogą przeprowadzić kontrolę u przedsiębiorcy?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Prosta spółka akcyjna — nowa forma prowadzenia działalności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *