Co to jest Producer Price Index ?

Co to jest Producer Price Index ? Jest to wskaźnik cen dóbr produkcyjnych. Jest to papierek lakmusowy inflacji. Drugim ważnym miernikiem inflacji jest oczywiście CPI. CPI to skrót z angielskiego Consumer Price Index, czyli wskaźnik cen towarów i usług, Wskaźnik podaje nam informację , jaki poziom cen ustalają producenci na kolejnych etapach wytwarzania towarów oraz usług

Co to jest Producer Price Index ?

W naszej gospodarce wskaźnik PPI odnosi się go jedynie do produkcji sprzedajnej przemysłu, a konkretnie do zmian cen bazowych. Analitycy posługują się nim w czterech sektorach gospodarki:

  • dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji
  • górnictwie
  • zaopatrywaniu w gaz, parę wodną oraz gorącą wodę
  • dotyczy to także przetwórstwa przemysłowego

Jak obliczyć wskaźnik cen producenckich ?

Wskaźnik pokazuje przede wszystkim dynamikę zmian cen towarów sprzedawanych na bardzo konkurencyjnych rynkach. Jego obliczenie wymaga dokładnej analizy cen reprezentatywnej grupy produktów oraz usług. Mowa tu o koszyku dóbr i usług. Co więcej przy jego obliczaniu bierzemy pod uwagę nie tylko stawki sprzedawanych dóbr ale także. stawki producenta. Kolejną zmienną istotną dla wskaźnika PPI są ceny bazowe. Pamiętajmy, że PPI informuje o zmianach cen na różnych etapach produkcji.

Co miesiąc reprezentowanych wyrobów oraz usług analizuje się około 30 tys. Za każdym razem są one zbierane od około 3,3 tys. podmiotów gospodarczych.

Ogólny wzór na obliczanie inflacji przedstawiamy poniżej.

Poziom inflacji cen produkcyjnych (wyrażony w proc.) = [(PPI z danego roku – PPI z poprzedniego roku)] * 100

Wynik naturalnie otrzymujemy w procentach.

Co to jest Producer Price Index ?

Przeczytaj o urlopie szkoleniowym

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Sprzedaż towarów do krajów UE

Co to jest Producer Price Index ?-

Jak interpretować PPI ?

Warto zauważyć, że zmiana wartości PPI może być zwiastunem zmiany wartości CPI. Zmiana PPI jest prognostykiem zmian cen. Jeśli wzrasta ceny detaliczne z pewnością będą rosły. Wynika z tego, że wskaźniki PPI oraz CPI mogą na siebie wpływać. Pamiętajmy jednak , że nie ma między tymi wskaźnikami ścisłej korelacji.

Czytaj  Mam firmę IT - co wrzucić w koszty?

Wzrost lub spadek cen detalicznych oznacza wzrost lub spadek inflacji. Śledzenie wskaźnika PPI ma więc kluczowe znaczenie. Jest prognostykiem tego jak będą kształtowały się przyszłe stopy procentowe. Podniesienie stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski oznacza, że rosła będzie również rentowność z inwestycji, W uproszczeniu można przyjąć, że wskaźnik PPI wyższy od zakładanego najprawdopodobniej pozytywnie wpłynie na sytuację waluty danego kraju, zaś wynik niższy od spodziewanego wywrze na niej negatywny skutek.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Na ile można zawiesić działalność gospodarczą?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Sprzedaż towarów do krajów UE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *