Czym są akcje na okaziciela ? – To warto wiedzieć

Czym są akcje na okaziciela ? Przede wszystkim warto na początek wspomnieć, że akcje obok obligacji to jeden z najbardziej znanych instrumentów finansowych. Jeśli spółka wypuszcza tego rodzaju papiery wartościowe oznacza to, że jest notowana na giełdzie papierów wartościowych Akcja na okaziciela charakteryzuje się tym, że nie ma określonego imiennie właściciela. W takim wypadku posiadaczaCzytaj więcej ⟶