Z pojęciem podatku od razu na myśl przychodzi określenie podatnika oraz płatnika VAT. Każde z wymienionych pojęć związane jest z wykonaniem innych czynności. Należy to do obowiązków regulowanych przez prawo podatkowe. Czym się różni podatnik od płatnika? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Przekroczony limit i zmiana statusu podatnika z nievatowca na vatowca

Czym się różni podatnik od płatnika jak założyć działalność

Kim jest podatnik a kim jest płatnik?

Podatnik to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej. Tym samym podlega bezpośredniemu obowiązkowi podatkowemu, który wynika z ustaw podatkowych oraz ponosi obowiązek opłacenia podatku.

Płatnik VAT to podmiot, który na podstawie obowiązujących zapisów prawa podatkowego zobowiązany jest do obliczenia oraz pobrania od podatnika podatku, a później opłacenia podatku w określonym terminie do określonego urzędu skarbowego. Należy pamietać o przestrzeganiu terminu zapłaty, ponieważ opóźnienie może przynieść negatywne konsekwencje, o których zdecyduje odpowiedni organ.

Zarówno podatnik jak i płatnik odpowiadają całym swoim majątkiem za powstałe zobowiązania podatkowe.

Czy jedna osoba może być podatnikiem oraz płatnikiem?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Podatnikiem oraz płatnikiem może być ten sam podmiot. Dobrym przykładem jest sytuacja, gdy osoba prowadzi działalność gospodarczą i samodzielnie opłaca podatki. Z kolei jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników i tym samym wypłaca wynagrodzenie, to staje się płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Z kolei pracownicy są podatnikami tego podatku.

Czym się różni podatnik od płatnika jak założyć działalność

Czym się różni podatnik od płatnika na gruncie podatku VAT?

W tej kwestii pojęcie “podatnika VAT” oraz “płatnika VAT” często bywa mylone. Przedsiębiorca sprzedający towaru lub świadczący usługi doliczają podatek do sprzedawanej rzeczy lub usługi i pobierają go do od osoby nabywającej. Następnie przedsiębiorca musi rozliczyć się z podatku VAT, co sprawia, że jest podatnikiem. Z kolei funkcję płatnika podatku VAT pełnia tylko organu egzekucyjne oraz komornik. Oznacza to, że płatnik VAT będzie obecny, jeśli doszło do dostawy towarów w trybie egzekucyjnym. Z kolei sprzedaż będzie dokonywana w imieniu podatnika podatku VAT.

Czytaj  Składki ZUS jako koszt uzyskania przychodu

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Podatek od posiadania psa — kto i kiedy go opłaca?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *