Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorcy

Współcześnie umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorcy jest dość często spotykana. Dlatego dzisiaj zajmiemy się właśnie tym tematem. Warto zauważyć, że część konsumentów jest bardzo podatna na działania marketingowe prowadzone zwłaszcza poza lokalem przedsiębiorcy. Mówimy tu o specjalnie organizowanych wycieczkach czy pokazach handlowych. Wiele osób okazuje się w takich sytuacjach bardzo podatnych na perswazje. Zatem taki konsument musi być szczególnie chroniony przez prawo.

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorcy

Czego musi dopełnić przedsiębiorca ?

Jeśli mamy do czynienia z umową zawartą poza lokalem przedsiębiorcy przedsiębiorca musi dopełnić kilku formalności. Przedsiębiorca powinien przed zawarciem umowy pokazać konsumentowi dowód tożsamości, a także dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej. Co ważne konsument musi wiedzieć, że ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 10 dni. Co więcej umowę taką uważamy jest za nieważną i nie rodzi żadnych skutków. Przedsiębiorca ma obowiązek wzór oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem siedziby. Przede wszystkim klient musi od sprzedającego otrzymać potwierdzenie zawarcia takiej umowy

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorcy

Przeczytaj także inny nasz artykuł – Czym są agresywne praktyki handlowe ?

Umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorcy – Kiedy przedsiębiorca nie ma takich obowiązków ?

Warto wiedzieć, że w przypadku niektórych umów przedsiębiorca nie musi dopełnić obowiązków opisanych wyżej. Nawet jeśli konsument zawarł umowę na odległość. Mówimy tu przede wszystkim o umowach, które mają charakter ciągły lub okresowy i zawieramy je na podstawie oferty sprzedaży. Ta sama zasada obowiązuje się jeśli klient odwołuje się do ogłoszeń, reklam, cenników. Ważne jednak jest czy klient zapoznał się dokładnie z ofertą. Innym wyjątkiem jest umowa na dostawę okresową żywności do domu klienta. Co więcej mówimy tu o umowach powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Jednak wartość przedmiotu takiej umowy nie może przekraczać 10 euro. Kolejny wyjątek stanowi umowa o prace budowlane, które dotyczą nieruchomości i nie są pracami remontowymi. Wyjątkiem są także ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji. Warto zauważyć, że wyjątkiem są także umowy dotyczące papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych.

Czytaj  EPU czyli elektroniczne postępowanie upominawcze

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak ustanowić pełnomocnika i jakie ma on uprawnienia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *