Reklamacja usługi – obowiązki przedsiębiorcy. – W momencie zawarcia z konsumentem umowy,przyjmujesz odpowiedzialność za towar bądź usługę. Stąd właśnie wynika prawo do reklamacji. – Jeżeli sprzedany towar okaże się niegodny z zawartą umową. Co ważne procedura reklamacyjna wygląda inaczej w przypadku towarów konsumpcyjnych, inaczej zaś w przypadku usług. Warto już w tym miejscu wspomnieć, że ustawowe prawo do reklamacji nie ma nic wspólnego z udzielaną dobrowolnie gwarancją .

Reklamacja usługi - obowiązki przedsiębiorcy

Co mówi kodeks cywilny ?

Konsument ma prawo reklamować każdą rzecz ruchomą, którą przedsiębiorca mu sprzedał (w ramach sprzedaży konsumenckiej bądź wykonał (w ramach umowy o dzieło)

Warto zatem podkreślić, że towar nie musi być obarczony wadami fizycznymi, aby podlegał reklamacji. Wystarczy, że jest niezgodny z umową lub z informacjami zawartymi w ofercie czy reklamie. Co ważne jako przedsiębiorca nie musisz przyjąć towaru zgodnego z umową, gdy klient na przykład zmieni zdanie. Pamiętaj także że nie podlegają reklamacji niezgodności z umową, które są nieistotne (na przykład wystające nitki w pokryciu siedzeń auta). Ponadto, jeśli towar został przeceniony z powodu wady, o której konsument został poinformowany – wada sama w sobie nie może być podstawą do złożenia reklamacji

Reklamacja usługi - obowiązki przedsiębiorcy

Czytaj  Kredyt pomostowy – co to jest i na czym polega?

Reklamacja usługi – obowiązki przedsiębiorcy –

Trzy ważne rzeczy

Po pierwsze reklamację towaru niezgodnego z umową konsument może złożyć w ciągu dwóch lat od jego nabycia. W przypadku rzeczy używanych może być to rok. W razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo. Warto wiedzieć, że przed upływem
pół roku to sprzedawca musi udowodnić konsumentowi, że sprzedał mu towar zgodny z umową.

Po drugie niezgodność towaru z umową konsument powinien zgłosić sprzedawcy nie później niż dwa miesiące po jej wykryciu.

Czytaj  Opłata za marnowanie jedzenia

Po trzecie konsument w ramach reklamacji może żądać doprowadzenia rzeczy do stanu, w którym będzie ona zgodna z zawartą umową przez nieodpłatną naprawę bądź wymianę na nową. Jeżeli jednak jest to niemożliwe klient ma 3 wyjścia

  • odstąpić od umowy
  • żądać zwrotu pieniędzy
  • wymienić rzecz na nową

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak przygotować lokal restauracyjny ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *