Za usługę pro bono uważa się dobrowolne świadczenie bezpłatnych usług. Najczęściej kojarzy się to z usługami prawniczymi, ale także z działaniami reklamowymi, marketingowymi, konsultingowymi lub księgowością. W zależności od rodzaju oraz celu udzielonej usługi pro bono, istnieje możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego. W jakiej sytuacji jest to możliwe? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Usługi wykonane pro bono a VAT.

Usługi wykonane pro bono a VAT jak założyć działalność

Nieodpłatne świadczenie usług a podatek VAT

Zapiski w ustawie o podatku VAT informują, że za odpłatne świadczenie usług uważa się także nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników. Zalicza się do nich m. in. byłych pracowników, udziałowców, wspólników. Oprócz tego także inne nieodpłatne świadczenie usług do innych celów niż związanych z działalnością gospodarczą podatnika. Natomiast każde wykonywanie nieodpłatnej usługi, które ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT. W innym wypadku czynności będą podlegały pod opodatkowane.

Usługi pro bono i zwolnienie z VAT

Chcąc skorzystać ze zwolnienia z VAT należy określić, czy ma ona związek z prowadzoną działalnością. W przypadku usług pro bono, których zadaniem jest spełnienie potrzebom przedsiębiorstwa może nastąpić zwolnienie z VAT. Dotyczy to np. działań marketingowych, które pozwolą na zdobycie nowych klientów.

Usługi wykonane pro bono a VAT jak założyć działalność

Usługi wykonane pro bono a VAT – Usługi pro bono i opodatkowanie VAT

Jak już wspomniałam w artykule, to, czy wykonania usługa podlega opodatkowaniu VAT, zależy od tego, czy ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jeśli nie, to taka czynność musi być opodatkowana VAT. Dobrym przykładem jest wykonywanie niepłatnej usługi prawnej osobie, której nie stać na zapłacenie.

Ponadto, aby usługa pro bono została opodatkowana VAT, musi spełniać poniższe warunki:

  • świadczenie usługi nie jest związane z działalnością gospodarczą,
  • osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy, poniosła koszty związane z udzieloną, bezpłatną pomocą,
  • usługa nie służy promowaniu marki, firmy oraz pozyskiwaniu nowych klientów.
Czytaj  VAT w leasingu - najważniejsze informacje

Przeczytaj o: Usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kogo dotyczy obowiązek płatności podzielonej ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *