Przedsiębiorcy posiadający własną firmę i są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, czyli VAT, mają obowiązek, aby na końcu określonych okresów rozliczeniowych złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym deklarację. W takim dokumencie muszą się znaleźć wymienione wszystkie dokonane oraz opodatkowane transakcje wykonane przez przedsiębiorcę. Tym dokumentem jest deklaracja VAT 7 lub VAT 7K. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Główne zasady wypełniania deklaracji VAT 7.

Przeczytaj o: Kiedy warto przekształcić JDG w spółkę?

Główne zasady wypełniania deklaracji VAT 7 Jak założyć działalność

Deklaracja VAT 7 – najważniejsze informacje

Otwierając działalność gospodarczą trzeba podjąć kilka decyzji dotyczących istotnych kwestii. Jedną z nich jest możliwość zostania czynnym podatnikiem VAT. To zgłoszenie składa się na wypełnionym formularzu VAT-R. Trzeba w nim zaznaczyć, czy chce się opłacać należny podatek każdego miesiąca (czyli trzeba złożyć także deklarację VAT 7)  lub też kwartalnie (czyli trzeba wypełnić formularz VAT 7K).

Główne zasady wypełniania deklaracji VAT 7 Jak założyć działalność

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Usługi wykonane pro bono a VAT

Główne zasady wypełniania deklaracji VAT 7

Druk VAT 7 lub VAT 7K można pobrać tutaj.

Druk składa się z ośmiu części podzielonych alfabetycznie, a nadana jest kolejna litera w alfabecie. Każda z nich dotyczy innej kwestii, poniżej omówię każdą z nich. A zatem:

Część A – Należy wpisać urząd skarbowy, do którego będzie złożony formularz, a także jeśli składa się korektę, trzeba to zaznaczyć.

Część B – Tutaj wpisuje się swoje dane oraz dane firmy, czyli m. In.: imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer NIP.

Dział C – W tym miejscu trzeba wymienić wszystkie dokonane transakcje, które są opodatkowane podatkiem dochodowym.

Część D – Tutaj będzie rozliczony podatek naliczony, może być on odliczony od podatku należnego, który znajduje się w polu 41.

Czytaj  Ile wynoszą składki podatku VAT w Polsce?

Część E – Należy podsumować wysokość należności podatkowych, którą trzeba wpłacić do urzędu skarbowego lub też można otrzymać zwrot.

Dział F – Rubryka przeznaczona na wpisanie dodatkowych informacji.

Część G – Miejsce, gdzie można załączyć załączniki.

Część H – Trzeba wpisać tutaj potrzebne dane kontaktowe, na które składa się numer telefonu bądź też adres e-mail.

Wypełniony druk należy sprawdzić, czy przez przypadek nie doszło do żadnej pomyłki i nie wpisano źle kwot, numerów, itp. A następnie trzeba złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym, czyli właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy (nie dotyczy to podmiotów, które nie posiadają osobowości prawnej).

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czy jest obowiązkowy VAT od sprzedaży biżuterii?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Prezent dla kontrahenta — jakie są skutki VAT?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *