Nakłady inwestycyjne w CIT Estońskim.

W Polsce przepisy o CIT estońskim mają wejść w życie już w 2022. Co do zasady podatek ten będzie miał dwa warianty, z których będzie mógł korzystać przedsiębiorca. – Opiszemy je szczegółowo w kolejnych artykułach. Na razie ujmijmy rzecz w skrócie. Ustawodawca chce w ten sposób zachęcić firmy do ponoszenia większych nakładów na inwestycje. Po drugie specjalny fundusz inwestycyjny ma stać się alternatywą dla finansowania inwestycji długiem. Dowiedz się jak rozumiane są nakłady inwestycyjne w CIT Estońskim.

  1. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych
  2. Specjalny fundusz inwestycyjny

Już teraz zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu. On również dotyczy CIT-u Estońskiego. ” Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych”

Jak ustawodawca rozumie pojęcie Nakłady inwestycyjne w CIT Estońskim?

Ustawodawca poprzez pojęcie inwestycji rozumie wytworzenie środków trwałych. Kupienie co ważne fabrycznie nowego środka trwałego. Co więcej mogą być to jedynie środki trwałe z grupy klasyfikacyjnej 3 do 8, Oprócz samochodów osobowych, środków transportu lotniczego lub pływającego, Nie mogą one służyć do osobistego użytku udziałowców. Co ważne nakłady finansowe musisz ponieść w ciągu 2 następujących po sobie lat. Musisz ponosić wydatki w kwocie nie mniejszej nuż 20.000 złotych. Ponadto wydatki muszą wzrastać o co najmniej 15% rok do roku Możesz nabyć środek trwały w drodze leasingu finansowego Zatem możliwości są ponoszenia nakładów inwestycyjnych są mocno ograniczone przez prawo.

Jeśli uznasz że wydatki będą ponoszone w okresie 4 letnim. Wtedy nakłady muszą wynosić nie mniej niż 50.000 złotych. Ponadto wzrost w ciągu 4 lat musi wynosić nie mniej nić 33%.. Ustawodawca zatem dokładnie kreuje zatem Twoją progi minimalne. Ustawodawca wyznacza w ten sposób przedsiębiorcom ograniczenia. Aby mieć zabezpieczenie. Te 15% i 33% liczymy jednak zawsze od wartości aktywów trwałych, które posiadała spółka przed wejście w ramy CIT-u Estońskiego.

Czytaj  Kiedy złożyć a kiedy nie deklarację VAT-UE?

Przewidziano także alternatywę dla ponoszenia nakładów inwestycyjnych. O niej dowiesz się czytając nasz następny artykuł, Do czego zachęcam Cię już teraz.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czy można składać deklaracje VAT-UE kwartalnie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *