Kogo dotyczy obowiązek płatności podzielonej ?

O mechanizmie split payment możesz przeczytać w innych naszych artykułach. Od 2019 ustawodawca wprowadził obowiązek płatności podzielonej dla niektórych branż. Kogo dotyczy obowiązek płatności podzielonej ? – Tak więc, jeśli Twoja faktura zawiera cokolwiek z tych wyrobów musisz skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności. Ponadto mechanizm podzielonej płatności stosuje się do transakcji od 15.000 zł w górę.

Aby było Ci łatwiej publikujemy, listę wyrobów, których split payment dotyczy. Oczywiście z podziałem na PKD.

Czy na swojej fakturze masz wyroby z tej listy ?

 • 24.10.12.0 Żelazostopy 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali
 • 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 • 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
 • 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 15 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 • 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
 • 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej,
 • z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
 • 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane,powlekane lub pokrywane
 • 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
 • 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
 • 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 • 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
 • 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
 • 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco
 • lub wyciskane, ze stali niestopowej
Czytaj  VAT w leasingu - najważniejsze informacje

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kto wystawia fakturę ze stawką ZW?

Kogo dotyczy obowiązek płatności podzielonej ? Zwróć uwagę na:

 • 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub
 • wyciskane, z pozostałej stali stopowej
 • 24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
 • 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń
 • ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
 • 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali
 • 24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
 • 24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
 • 24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

W tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania ” VAT należny i naliczony – jak odróżnić”

Ponadto

 • 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali
 • 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
 • 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
 • 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
 • 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane,
 • powlekane lub pokrywane
 • 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
 • 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
 • 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
 • 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
 • 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz.
 • 42 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku 43 bez względu na
 • symbol PKWiU
 • Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy
 • 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu
 • półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
 • 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto,
 • platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto
 • i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
Czytaj  Jak przeliczyć przychody i koszty w obcych walutach w VAT?

Kogo dotyczy obowiązek płatności podzielonej ? – Lista z załącznika numer 15 obejmuje także

 • 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie
 • 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie
 • 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie
 • 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie
 • 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
 • 24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
 • 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
 • 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
 • 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów 55 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie
 • 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Slim VAT 2. - zmiany korzystne czy nie ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  VAT OSS czyli rozliczanie podatku VAT w pakiecie e-commerce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *