VAT w E-commerce - co warto wiedzieć ?

Sprzedaż przez Internet, czyli sprzedaż wysyłkowa zyskała w Polsce ogromną popularność Jak podaje GUS w pierwszym kwartale 2021 roku. liczba sklepów prowadzonych w sieci wzrosła o 3,4 tys. Jeśli zamierzasz sam prowadzić taką działalność gospodarczą, musisz poznać jej zasady. Sprzedaż internetowa różni się bowiem od tej tradycyjnej w sferze podatkowej. Co warto wiedzieć o VAT w e-commerce?

E- commerce a podatek dochodowy.

Sprzedaż wysyłkowa opiera się o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ze sprzedaży powstaje w dniu wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi – nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Trzeba pamiętać, że wszelkie zaliczki na poczet dostawy towaru nie stanowią przychodu. Dostawa towaru nastąpi przecież w następnym okresie rozliczeniowym.

Formę płatności za wysłany towar narzuca sprzedający. Może to być przelew lub opłata gotówką przy odbiorze. Wystawienie faktury sprzedaży jest równoznaczne z powstaniem przychodu podatkowego. Nawet jeśli nie otrzymasz faktycznej zapłaty, gdyż przychodem są kwoty należne.

Wrócę jeszcze do zapłat, które wpływają przed wystawieniem faktury. Bywa, że kupujący wpłaci zaliczkę na poczet towaru zamówionego. Jego dostawa nastąpi jednak w późniejszym okresie. Zaliczka ta nie będzie podstawą do opodatkowania. Podstawą będzie faktura opiewająca całość zapłaty z chwilą dostawy towaru.

W tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania artykułu: “Co ustawa o Vat nazywa eksportem?”

Inaczej potraktujemy zapłatę ,,z góry”. To zapłata ostateczna, jeśli nawet wysyłka nastąpi później.Ta zapłata podlega opodatkowaniu, gdyż przyczyniła się do powstania przychodu u sprzedającego. Nie jest zaliczką ani przedpłatą, więc musimy wykazać ją jako przychód w podatku dochodowym (zapis w KPiR).

Sprzedaż przez Internet a podatek VAT.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT obowiązek podatkowy następuje zasadniczo z chwilą dokonania dostawy lub wykonania usługi. Jeśli jednak zanim wykonamy dostawę czy usługę, otrzymamy całość lub część należności (zaliczkę, zadatek, ratę), powstaje nam obowiązek podatkowy z chwilą jej otrzymania w tej części.

Czytaj  Prezent dla kontrahenta — jakie są skutki VAT?

Zapłata otrzymana przed wysyłką towaru a moment powstania obowiązku podatkowego VAT.

Sprzedaż przez Internet ma to do siebie, że otrzymanie zapłaty przed wysyłką towaru powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Przy podatku VAT ważna jest data wpływu pieniędzy na nasze konto bankowe. Niezależnie, czy jest to zaliczka, rata czy cała należność – obowiązek z tytułu VAT powstaje z chwilą otrzymania zapłaty.

VAT w E-commerce – Data sprzedaży przy sprzedaży wysyłkowej za pobraniem.

Jeśli prowadzisz sklep internetowy, zapewne duża część Twoich klientów, jako sposób zapłaty wybiera ” za pobraniem”. W takim przypadku obowiązek zapłaty podatku, w myśl ustawy o VAT , powstaje z chwilą, gdy kurier dostarczy zamówienie do Twojego klienta lub w momencie otrzymania płatności – w zależności od tego, co nastąpiło jako pierwsze.

Zwykle to dostawa towaru jest zdarzeniem pierwszym i ona powoduje moment powstania obowiązku podatkowego dla celów VAT. Wystawiając fakturę przy sprzedaży wysyłkowej, nie określasz daty sprzedaży, bo zwykle nie jest Ci ona znana, nie wiesz kiedy kurier dostarczy towar.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  VAT należny i naliczony - jak odróżnić ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *