Magazynu call-of stock - na czym polega ?

W tym artykule przeczytasz, jak wygląda procedura magazynu call-of stock – na czym polega ? . Naturalnie mówimy o nim na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, innymi słowy podatku VAT.

W tym miejscu chcielibyśmy zaprosić Cię do przeczytania innego naszego artykułu o tematyce dotyczącej VAT. Sprawdź, czy zainteresuje Cię wpis pod tytułem “Kim jest przedstawiciel podatkowy”

Magazynu call-of stock – na czym polega ?

Inaczej nazywamy go magazynem konsygnacyjnym. Spójrzmy, co na ten temat mówi ustawa o podatku od towarów i usług. W art. 2 pkt 27c ustawy o VAT ustawodawca podaje, że

magazyn konsygnacyjny to wyodrębnione u polskiego podatnika VAT UE miejsce przechowywania towarów (na terytorium RP) stanowiących własność innego unijnego podatnika VAT nieposiadającego siedziby działalności na terytorium RP i dostarczonych przez niego do tego magazynu, z którego polski podatnik VAT-UE, przechowujący towary, pobiera je, co stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Przetransportowanie towarów do magazynu konsygnacyjnego dokonane przez unijnego podatnika VAT oraz VAT-UE stanowi jednocześnie wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru (WNT) dla przedsiębiorcy polskiego, który prowadzi dany magazyn. Oczywiście, mówiąc o podatniku unijnym, mówimy o podatniku VAT, który zarejestrowany jest poza Polską. Nie posiada siedziby w Polsce ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Powyższe działanie ma swoje warunki:

1. unijny podatnik spoza Polski nie jest zarejestrowany na terytorium RP jako podatnik VAT czynny lub zwolniony; 2. towary, które przechowujemy w magazynie towary nie są przedmiotem działalności handlowej przez właściciela magazynu;

3. towary w magazynie służą wyłącznie do działalności produkcyjnej lub usługowej;

4. zanim jeszcze podatnik VAT-UE spoza Polski wprowadzi do magazynu swój towar, prowadzący magazyn przedsiębiorca polski musi złożyć pisemne zawiadomienie naczelnikowi urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia takiego magazynu;

Czytaj  Polski Ład - zmiana podatkowa w prywatnym wykupie leasingowego auta

5. właściciel magazynu konsygnacyjnego prowadzi ewidencję towarów przyjmowanych do tego magazynu.

Jeśli podczas działalności magazynu nastąpią jakieś zmiany, właściciel magazynu zgłasza pisemnie zawiadomienie do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Musi to zrobić w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

Czasem towarów nie pobierzemy z magazynu w ciągu dwóch lat od dnia ich wprowadzenia. W takiej sytuacji ich pobranie określone jest jako dzień następny po upływie tych dwóch lat.

Zmiany podatkowe.

Polskie prawo podatkowe musi uwzględniać unijne dyrektywy ustawy o VAT, jeśli chcemy uczestniczyć w transakcjach międzynarodowych. Rozporządzenia wykonawcze dyrektywy Rady UE 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 roku to drugi poziom zmian. Jednakże nie wymagają one zmian w polskiej ustawie o VAT.

W Polsce od stycznia 2020 roku obowiązuje przedsiębiorców projekt ustawy z 11 czerwca 2019r. Ustawa dotyczy o zmianie ustawy o podatku VAT oraz ustawy kodeks karny skarbowy. Ustawa z 2019 roku wprowadza szereg przepisów, które usprawniają działanie magazynów konsygnacyjnych. Pozwala na lepsze rozróżnienie ich z magazynami działającymi poza terytorium naszego państwa.

Taką znaczącą zmianą jest na przykład wprowadzenie ułatwień oraz zasad korzystania z magazynu call of stock. Trzeba pamiętać, że o zmianach mówimy w kontekście czynnych podatników VAT. Transakcje muszą być oczywiście zarejestrowane w VAT UE.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Sprzedaż towarów do krajów UE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *