Kim jest przedstawiciel podatkowy ?

W tym artykule przeczytasz kim jest i co może przedstawiciel podatkowy. Naturalnie mówimy o przedstawicielu na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, innymi słowy podatku VAT.

W tym miejscu chcielibyśmy zaprosić Cię do przeczytania innego naszego artykułu o tematyce dotyczącej VAT. Sprawdź czy zainteresuje Cię wpis pod tytułem ” Co ustawa o VAT nazywa eksportem”

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czy jest możliwa rejestracja do VAT z datą wsteczną?

Instytucja przedstawiciela podatkowego.

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje, że podatnik, który posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa UE innym niż terytorium kraju, może, ale nie musi ustanowić przedstawiciela podatkowego.

Natomiast podatnik, który nie ma siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca jej prowadzenia na terytorium państwa członkowskiego UE, a ma obowiązek zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, musi ustanowić przedstawiciela podatkowego.

Podsumowując, przedstawiciel podatkowy to instytucja dla tych podatników podatku VAT, którzy nie mają siedziby na terenie Polski i jednocześnie są zobowiązani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT czynni z uwagi na wykonywane czynności.

Przedsiębiorca z Rosji czy ze Szwajcarii dokonujący dostawę do Polski musi ustanowić przedstawiciela podatkowego, a z Francji czy Hiszpanii już nie, ale może.

Kto może być przedstawicielem podatkowym?

Według Ustawy o VAT nie każda osoba spełnia wymogi, by zostać przedstawicielem podatkowym. Art. 18b ust.1 tej ustawy mówi, że przedstawicielem podatkowym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, jeżeli łącznie spełnia poniższe warunki:

 1. posiada siedzibę swej działalności gospodarczej na terytorium kraju;
 2. jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny lub jako podatnik VAT UE;
 3. przez ostatnie 24 miesiące nie zalegała z wpłatami podatków będącymi dochodem budżetu państwa; zaległości te -jeśli wystąpiły- nie przekroczyły odrębnie w każdym podatku 3% kwoty należnych zobowiązań;
 4. przez okres ostatnich 24 miesięcy nie została prawomocnie skazana na podstawie Ustawy z dnia 10 września 1999r. (Kodeks karny skarbowy) za popełnienie przestępstwa skarbowego;
 5. zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym ma uprawnienia do zawodowego doradztwa podatkowego; bądź
 6. zgodnie z przepisami o rachunkowości ma uprawnienia do usługowego prowadzeni ksiąg rachunkowych.
Czytaj  Główne cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Powyższe wymogi nie wystarczają. Dodatkowym wymogiem jest ustanowienie przedstawiciela podatkowego w formie pisemnej. Jest to pisemna umowa, która powinna zawierać:

 1. nazwy stron umowy, ich adresy i dane identyfikacyjne na potrzeby podatku;
 2. adres, pod którym będzie prowadzona i przechowywana dokumentacja na potrzeby podatku;
 3. oświadczenie ustanowionego przedstawiciela podatkowego o spełnieniu warunków, o których mowa powyżej;
 4. zakres upoważnienia;
 5. zgodę przedstawiciela podatkowego na wykonywanie obowiązków i czynności podatnika w imieniu własnym i na rzecz tego podatnika.

Przedstawiciel podatkowy – w czyim imieniu działa.

Działający w imieniu i na rzecz podatnika – klasyczny przypadek przedstawiciela podatkowego. Wykonuje w imieniu i na rzecz podatnika, wszelkie jego obowiązki w zakresie rozliczania podatku. Sporządza deklaracje podatkowe oraz informacje podsumowujące w obrocie krajowym. Prowadzi i przechowuje dokumentację. Inne czynności wynikające z umowy.

Co ważne, przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowiązanie podatkowe, które rozlicza. W efekcie oznacza to, że przedstawiciela podatkowego możemy pociągnąć do odpowiedzialności za zaległości podatkowe zagranicznego podatnika i to w pełnej wysokości.

Działający we własnym imieniu i na rzecz podatnika – to drugi wariant przedstawiciela zarezerwowany wyłącznie dla zagranicznych podatników niezarejestrowanych w Polsce dla celów VAT.

Działa na rzecz podatnika, ale we własnym imieniu. Dodajmy, że na rzecz podatnika, który na terytorium kraju dokonuje wyłącznie importu towarów. Ich miejscem przeznaczenia jest państwo członkowskie UE inne niż terytorium kraju. Wywóz z kraju jest w gestii importera tych towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Ten przedstawiciel podatkowy nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Przedstawiciel wykonuje, w imieniu własnym i na rzecz podatnika, obowiązki tego podatnika i inne czynności zgodnie z umową.

To specyficzna forma przedstawiciela podatkowego. Dotyczy właściwie wyłącznie wymagających rozliczenia importu towarów na tern RP oraz następnie WDT. W tej sytuacji to przedstawiciel podatkowy staje się podatnikiem działającym w imieniu własnym na rzecz mocodawcy.

Czytaj  Split payment w pracach szklarskich i dekarskich

Na koniec przypomnijmy, że podatnik (mocodawca) odpowiada solidarnie z przedstawicielem podatkowym za zobowiązania podatkowe. Przedstawiciel rozlicza je w imieniu własnym na rzecz podatnika (mocodawcy).

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Główne cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czy jest możliwa rejestracja do VAT z datą wsteczną?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *