VAT należny i naliczony - jak odróżnić ?

Jak zapewne wiesz wpisy w tym bloku poświęcone są podatkowi VAT. Dziś zajmiemy się tematem ” VAT należny i naliczony – jak odróżnić ?” Każdy przedsiębiorca jest podatnikiem VAT i swoje zobowiązania musi płacić do urzędu skarbowego. Prowadząc działalność gospodarczą, zyskuje przychody, od których zobowiązany jest odprowadzić podatek należny. Z tym podatkiem bezpośrednio związany jest podatek naliczony.

Często jednak oba te podatki są mylnie pojmowane. Warto więc poznać je dobrze, bo mogą one ułatwić wprowadzenie korzystnych rozwiązań finansowych w przedsiębiorstwie. Podatek naliczony pomniejsza podatek należny. Jak je odróżnić?

Co to jest podatek należny?

Warto przypomnieć, że obowiązek podatkowy następuje z chwilą zrealizowania dostawy towaru lub wykonania usługi. Wartość podatku wynikająca ze sprzedaży towarów lub usług to VAT należny. Skąd nazwa? Podatek ten ,,należy się” Skarbowi Państwa.

Wysokość podatku należnego uzależniamy od ceny netto towaru oraz stawki podatku VAT. Zatem podatek VAT należny to iloczyn ceny netto i stawki podatku VAT.

VAT należny i naliczony – jak odróżnić ? – Co to jest podatek naliczony?

Podatek naliczony to kwota, którą właściciel firmy musi zapłacić z tytułu nabytych towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zgodnie z ustawą o VAT (art. 86 ust. 2) kwotę podatku naliczonego stanowi:

  • wysokość podatku zapłaconego przez przedsiębiorcę za zakup towarów, materiałów lub usług niezbędnych do działalności gospodarczej. Podatek musi być potwierdzony fakturą;
  • w przypadku importu towaru podatkiem naliczonym jest suma podatku wynikająca z dokumentu celnego oraz deklaracji importowej;
  • zryczałtowany zwrot podatku z tytułu nabycia produktów rolnych związanych z dostawą opodatkowaną;
  • kwota podatku należnego z tytułu WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów), dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca (art.17 ust. 1 pkt 5 lub 7) oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca (art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8).
Czytaj  Sprzedaż towarów do krajów UE

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak dokonać rejestracji jako czynny płatnik VAT?

Kto ma prawo do odliczenia podatku VAT?

Nie każdy ma prawo do odliczenia podatku VAT. Prawo to ma czynny podatnik VAT. Z prawa tego nie mogą korzystać podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, a także podmioty zwolnione z podatku VAT.

Po drugie, przepis ten nie dotyczy wszystkich transakcji. Mianowicie, nie można odliczyć podatku od kosztów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Według ustawy o VAT takie zdarzenie jak nabycie usług noclegowych oraz gastronomicznych, również nie uprawnia do obniżenia podatku należnego.

VAT należny i naliczony – jak odróżnić ? -Termin odliczenia.

Odliczenie podatku VAT naliczonego następuje po otrzymaniu faktury. Uwaga! Po otrzymaniu, a nie wystawieniu faktury.

Termin odliczenia podatku VAT obowiązuje również:

  • przez jeden z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych, jeśli rozliczasz VAT miesięcznie. – Oto przykład. Jako przedsiębiorca jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT. Składasz miesięcznie pliki JPK V7M. Otrzymałeś fakturę w kwietniu. W tej sytuacji masz prawo do odliczenia podatku w kwietniu, ale również w maju, czerwcu lub lipcu, czyli w jednym z trzech kolejnych okresów rozliczeniowych.
  • przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe, jeśli rozliczasz VAT kwartalnie.
  • Oto przykład. Jesteś czynnym podatnikiem VAT i pliki JPK V7K składasz kwartalnie. Otrzymałeś fakturę w maju. W tej sytuacji odliczenie podatku VAT możesz dokonać w maju, czyli w drugim kwartale lub w III kwartale bądź w IV kwartale.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Sprzedaż towarów do krajów UE

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Czytaj  Czym jest biała lista podatników VAT?

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czym jest biała lista podatników VAT?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *