jak założyć działalność

Analiza SWOT jest najbardziej podstawowym narzędziem do tworzenia strategii marketingowych oraz biznesplanów. Choć została stworzona w latach 60-tych ubiegłego wieku, to w dalszym ciągu jest cennym sposobem analizy. Pozwala na ukazanie wszystkich negatywnych oraz pozytywnych czynników wybranego przez Ciebie problemu. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: analiza SWOT – czym jest i kiedy ją stosować.

Analiza SWOT - czym jest i kiedy ją stosować jak założyć działalność

Co oznacza i czym jest SWOT?

Analiza SWOT oprócz tworzenia postępowań marketingowych czy biznesplanów pozwala na analizę przedsiębiorstwa, w celu zoptymalizowania strategii zarządzania firmą lub też zbudowania nowego planu strategicznego. Przedmiotem takiej analizy może być również inwestycja lub projekt. Wielką jej zaletą jest uniwersalność oraz przystępność. Nie trzeba posiadać fachowej wiedzy, by z niej skorzystać. 

Analiza SWOT jest skrótem od czterech wyrazów, które są jej składowymi: 

  • S – mocne strony (strenghts),
  • W – słabe strony (weeknesses),
  • O – szanse (opportunities),
  • T – zagrożenia (threats).

Analiza SWOT – czym jest i kiedy ją stosować? – Jak wykonać analizę SWOT?

Analizę SWOT trzeba wykonać w specjalnej tabeli. Podzielona ona jest na pionowe kolumny – pozytywne oraz negatywne czynniki, a także na wiersze – wewnętrzne oraz zewnętrzne. Połączeniem linii wewnętrznej i pozytywnej są mocne strony, a wewnętrznej i negatywnej – słabe strony. Analogicznie działa to dla linii umieszczonej niżej, czyli szanse (połączenie pozytywnej z zewnętrzną) oraz zagrożenia (połączenie zewnętrznej i negatywnej).

Analiza SWOT - czym jest i kiedy ją stosować jak założyć działalność

Aby wykonać analizę trzeba umieć spojrzeć obiektywnym oraz trzeźwym okiem na własne przedsięwzięcie. Zastanów się czy nie zaangażować do tego części zespołu by wspólnie wykonać burzę mózgów oraz analizę SWOT. Na początku zastanów się jaką sferę działalności swojej firmy chcesz poddać analizie. Wypisz wszystkie czynniki pasujące do tabeli. Uszereguj je w kolejności od najważniejszej do tej najmniej istotnej i przypisz im punkty dziesiętne od np. 0 do 1, tak aby suma w jednej komórce wynosiła właśnie 1. Następnie oceń każdy z czynników w skali od 1 do 5, oceniając tym razem nie istotność, a siłę danego czynnika. Przemnóż wszystko i uzyskasz wynik końcowy. Ułatwi to ustalenie priorytetowych czynników w każdej z grup. Nie wpisuj zbyt wielu czynników, ponieważ będzie to oznaczało, że nie potrafisz określić co jest priorytetowym celem. Umieść tylko te, które bezpośrednio przyczynią się do sukcesu lub porażki.

Czytaj  Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS?

Łączenie elementów i tworzenie strategii

Otrzymane cztery wyniki, pomogą Ci wybrać najbardziej rozsądną strategię. Wśród nich można wyróżnić strategie:

  • agresywną (maxi-maxi),
  • konserwatywną (maxi-mini),
  • konkurencyjną (mini-maxi),
  • defensywną (mini-mini).

Oceń, co dominuje w każdym wierszu (zastosuj do pierwszej tabeli), jeśli są to mocne strony i szanse to wybierz strategię agresywną. Jeśli natomiast są to mocne strony i zagrożenia – zdecyduj się na strategię konserwatywną. W przypadku słabych stron i szans, będzie to strategia konkurencyjna, a dla słabych stron i zagrożeń – strategia defensywna.

Analiza SWOT - czym jest i kiedy ją stosować jak założyć działalność

Przeczytaj o:

Analiza SWOT – S, czyli mocne strony

oraz Analiza SWOT – W, czyli słabe strony

Analiza SWOT – O, czyli szanse

Analiza SWOT – T, czyli zagrożenia

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Opłacalność emisji publicznej akcji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *