Etyka w zarządzaniu

Firma, która chce funkcjonować na rynku przez dłuższy czas, powinna być  nie tylko podmiotem generującym zysk dla siebie, ale również organizacją  wnosząca coś pozytywnego i wartościowego w życie społeczności, wśród której  działa. W zarządzaniu muszą się liczyć nie tylko wiedza i umiejętności, ale też  wartości, poglądy, postawy. Wraz z szybkim rozwojem przemysłu i handlu na Czytaj więcej ⟶

Zarządzanie jakością w banku

System jakości to struktura organizacyjna, określony podział odpowiedzialności  i kompetencji, a także proces oraz zasoby umożliwiające zarządzanie jakością w danej  organizacji.  Większość jednostek gospodarczych zmuszona jest do szukania odbiorców,  uruchamiania nowych, bardziej konkurencyjnych wyrobów i poszukiwania partnerów  zagranicznych, którzy posiadają wdrożone systemy, wymuszają ich posiadanie od  swoich kooperantów. Mając na uwadze zjednoczenie Europy menedżer firmyCzytaj więcej ⟶

Bezrobocie czy inflacja – Dylematy Albana Williama Phillipsa

Krzywa Phillipsa dowodzi, że wyższej stopie inflacji towarzyszy niższa  stopa bezrobocia i odwrotnie. Sugeruje to, że możemy wybrać niższe bezrobocie  za cenę wyższej inflacji lub odwrotnie.1  Krzywa Phillipsa obrazuje odwrotną zależność między wyższą inflacją a niższym  bezrobociem. W latach sześćdziesiątych sądzono, że stopie bezrobocia wynoszącej 2,5%  towarzyszyłaby stopa inflacji równa zeru.  Rysunek 1. Krzywa Phillipsa Czytaj więcej ⟶

Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa – Kopex S.A. – Analiza rentowności przedsiębiorstwa

dane finansowe wstępna analiza bilansu wstępna analiza rachunku zysków i strat analiza rentowności przedsiębiorstwa Rentowność sprzedaży  Pozycja  Lata  Dynamika 1994  1995  1996  95/94  96/95 96/94 1. Rentowność sprzedaży  wyrobów i usług 28.6%  16.2%  21.2%  56.6%  131.0 % 74.2% 2. Rentowność operacyjna  sprzedaży 3.2%  4.6%  0.8% 143.5%  18.0%  25.8% 3. Rentowność działalności  gospodarczej 16.2%  7.4%  8.3%  45.6%  112.4 %Czytaj więcej ⟶

Analiza Finansowa – Kopex S.A. – wstępna analiza rachunku zysków i strat

dane finansowe wstępna analiza bilansu wstępna analiza rachunku zysków i strat analiza rentowności przedsiębiorstwa W badanym okresie największy zysk netto spółka osiągnęła w roku 1995 kiedy wynosił on  15315,4 tys. zł. Taki wysoki zysk spowodowany był trzykrotnym wzrostem przychodów netto ze  sprzedaży oraz prawie czterokrotnym wzrostem pozostałych przychodów finansowych w stosunku  do roku poprzedniego. RównieCzytaj więcej ⟶

Analiza Finansowa – Kopex S.A. – Wstępna analiza bilansu

dane finansowe wstępna analiza bilansu wstępna analiza rachunku zysków i strat analiza rentowności przedsiębiorstwa Dominującą rolę w strukturze aktywów stanowił majątek obrotowy, jego dominującą  pozycja w majątku spółki spada nieznacznie z prawie 87% wartości majątku do 85%.  Podstawowy element majątku obrotowego (za wyjątkiem roku 1994, gdzie dominowały środki  pieniężne) stanowiły należności których udział w strukturzeCzytaj więcej ⟶

Analiza Finansowa Przedsiębiorstwa Exportu i Importu „KOPEX” S.A. Katowice

dane finansowe wstępna analiza bilansu wstępna analiza rachunku zysków i strat analiza rentowności przedsiębiorstwa Spółka powstała w 1993 roku z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w  jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Przedsiębiorstwo Exportu i Importu Kopex  Spółka Akcyjna. Spółka zajmuje się działalnością obejmującą krajowy i międzynarodowy obrót  towarowy, produkcję, świadczenie usług i operacje finansowe. Eksport wCzytaj więcej ⟶

Opłacalność emisji publicznej akcji – Ruch S.A.

Opłaclaność Emisji publicznej akcji Opoczno S.A. Artman S.A. Ruch S.A. Ruch S.A. jest spółką, która działa na rynku dystrybucji prasy i towarów  szybkozbywalnych FMCG (w Spółce nazywanych artykułami pozaprasowymi).  Przedsiębiorstwo jest największym kolporterem prasy w Polsce. Jest też największą siecią  detaliczną w kraju pod względem liczby punktów sprzedaży działających pod jedną marką. 20  milionów PolakówCzytaj więcej ⟶

Opłacalność emisji publicznej akcji – Artman S.A.

Opłaclaność Emisji publicznej akcji Opoczno S.A. Artman S.A. Ruch S.A. Spółka Artman S.A. handluje odzieżą. Specyfiką jej działalności. jest połączenie  działalności projektowej, dystrybucyjnej i marketingowej. Projektowaniem kolekcji odzieży  zajmuje się własny dział projektowy, który zatrudnia najlepszych specjalistów z krakowskich i  łódzkich uczelni. Produkcja wyrobów odbywa się na zasadzie tzw. outsourcingu, który polega na zlecaniu produkcji firmomCzytaj więcej ⟶

Opłaclaność Emisji publicznej akcji – Opoczno S.A.

Opłaclaność Emisji publicznej akcji Opoczno S.A. Artman S.A. Ruch S.A. Opoczno to największy krajowy (pod względem zainstalowanych mocy produkcyjnych  oraz udziału w tradycyjnym rynku sprzedaży) producent płytek ceramicznych. Produkty  przedsiębiorstwo sprzedaje są pod czterema markami: Opoczno, Primacer, GresTeQ i DK.  Całość oferowanego asortymentu obejmuje ponad 1000 wzorów płytek i dekoracji  ceramicznych w ramach około 100Czytaj więcej ⟶