Umowa alimentacyjna u notariusza

Umowa alimentacyjna u notariusza. Dziś poruszymy mało znany szerzej temat umowy alimentacyjnej podpisywanej u notariusza. W jakich sytuacjach warto sięgnąć po taką instytucję ? Przede wszystkim wtedy, gdy obie strony chcą, aby zawarta między nimi ugoda była efektem porozumienia. Taka ugoda z reguły podkreśla polubowne załatwienie sprawy. Umowa alimentacyjna zdecydowanie oszczędza nasz czas i pieniądze. Postępowanie sądowe może przecież potrwać nawet kilka lat. Taka ugoda w transparentny sposób określa obowiązki stron umowy. Pozwala na jej gruncie rozstrzygać wszelkie spory

Taką umowę warto zawrzeć w formie aktu notarialnego, jeżeli:

  • Dłużnik (rodzic zobowiązujący się do płacenia alimentów) chce dobrowolnie płacić świadczenia na uprawnionego (dziecko).
  • Obie strony chcą dojść do porozumienia w kwestii wysokości alimentów bez poświęcania czasu i energii na postępowanie sądowe.
Umowa alimentacyjna u notariusza

Przeczytaj również poprzedni artykuł, aby zrozumieć czym jest leasing: Leasing – czy to rodzaj kredytu?

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Instagram Banner

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Czytaj  Co to jest PKD?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Co to jest PKD?

Jak wygląda wzór takiego dokumentu

Umowa alimentacyjna nie odbiega swoim standardem od innych dokumentów notarialnych.

  • Przede wszystkim musi zawierać dane osobowe stron umowy.
  • Co istotne konieczne jest podanie przedmiotu zawierania umowy
  • Określamy w niej także wysokość alimentów, termin oraz sposób ich zapłaty
  • Ponad to konieczny jest zapis o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika,
  • Umowa musi zostać opatrzona własnoręcznym podpisem każdej ze stron. Jeśli stroną umowy jest dziecko umowę w jego imieniu podpisuje opiekun prawny. Co istotne, jeżeli sprawa dotyczy alimentów na dziecko, to nie rodzic jest stroną umowy. Pełni on jedynie funkcję reprezentanta osoby małoletniej.
Czytaj  Czy jest alternatywa dla JDG ?
Umowa alimentacyjna u notariusza

Doprecyzuj wysokość wpłat

Wraz z wiekiem potrzeby dzieci rosną zatem warto dodać do umowy zapis o tym, że kwota będzie rosła o ustalony procent w miarę wzrostu potrzeb dzieci. Taki zapis uchroni nas przed pójściem do sądu jeśli druga strona nie wyrazi zgody na podwyższenie sumy alimentów. Warto także w umowie określić kwotę alimentów na każde z małoletnich osobno. Jeśli chcielibyśmy podwyższyć alimenty, a nie spiszemy aktu notarialnego. sąd nie rozpatruje podwyższenia alimentów, tylko na nowo ustala ich wysokość. Poza tym w umowie musi znaleźć się informacja o tym, kiedy wygasają jej postanowienia. Dobrym krokiem jest też dokładne sprawdzenie, jakie są ewentualne okoliczności, które mogą doprowadzić do jej wypowiedzenia. Oczywiście zawierając umowę alimentacyjną u notariusza nie ma potrzeby uzyskiwania zeznań świadków ani dowodów np. odnośnie dochodów każdej ze stron czy kosztów utrzymania dziecka.

Umowa alimentacyjna u notariusza-

Ile to kosztuje ?

Opłata zależy zawsze od kilku kwestii.

  • wysokości alimentów
  • okresu, na jaki alimenty będą przysługiwały.

Warto dodać że maksymalna taksa notarialna jest zawsze określana w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Różnice między leasingiem operacyjnym a finansowym

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Opłacalność emisji publicznej akcji - Ruch S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *