Umowa alimentacyjna u notariusza. Dziś poruszymy mało znany szerzej temat umowy alimentacyjnej podpisywanej u notariusza. W jakich sytuacjach warto sięgnąć po taką instytucję ? Przede wszystkim wtedy, gdy obie strony chcą, aby zawarta między nimi ugoda była efektem porozumienia. Taka ugoda z reguły podkreśla polubowne załatwienie sprawy. Umowa alimentacyjna zdecydowanie oszczędza nasz czas i pieniądze. Postępowanie sądowe może przecież potrwać nawet kilka lat. Taka ugoda w transparentny sposób określa obowiązki stron umowy. Pozwala na jej gruncie rozstrzygać wszelkie spory

Taką umowę warto zawrzeć w formie aktu notarialnego, jeżeli:

  • Dłużnik (rodzic zobowiązujący się do płacenia alimentów) chce dobrowolnie płacić świadczenia na uprawnionego (dziecko).
  • Obie strony chcą dojść do porozumienia w kwestii wysokości alimentów bez poświęcania czasu i energii na postępowanie sądowe.
Umowa alimentacyjna u notariusza

Przeczytaj również poprzedni artykuł, aby zrozumieć czym jest leasing: Leasing – czy to rodzaj kredytu?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jakie składki ZUS musi płacić przedsiębiorca?

Jak wygląda wzór takiego dokumentu

Umowa alimentacyjna nie odbiega swoim standardem od innych dokumentów notarialnych.

  • Przede wszystkim musi zawierać dane osobowe stron umowy.
  • Co istotne konieczne jest podanie przedmiotu zawierania umowy
  • Określamy w niej także wysokość alimentów, termin oraz sposób ich zapłaty
  • Ponad to konieczny jest zapis o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika,
  • Umowa musi zostać opatrzona własnoręcznym podpisem każdej ze stron. Jeśli stroną umowy jest dziecko umowę w jego imieniu podpisuje opiekun prawny. Co istotne, jeżeli sprawa dotyczy alimentów na dziecko, to nie rodzic jest stroną umowy. Pełni on jedynie funkcję reprezentanta osoby małoletniej.
Umowa alimentacyjna u notariusza

Doprecyzuj wysokość wpłat

Wraz z wiekiem potrzeby dzieci rosną zatem warto dodać do umowy zapis o tym, że kwota będzie rosła o ustalony procent w miarę wzrostu potrzeb dzieci. Taki zapis uchroni nas przed pójściem do sądu jeśli druga strona nie wyrazi zgody na podwyższenie sumy alimentów. Warto także w umowie określić kwotę alimentów na każde z małoletnich osobno. Jeśli chcielibyśmy podwyższyć alimenty, a nie spiszemy aktu notarialnego. sąd nie rozpatruje podwyższenia alimentów, tylko na nowo ustala ich wysokość. Poza tym w umowie musi znaleźć się informacja o tym, kiedy wygasają jej postanowienia. Dobrym krokiem jest też dokładne sprawdzenie, jakie są ewentualne okoliczności, które mogą doprowadzić do jej wypowiedzenia. Oczywiście zawierając umowę alimentacyjną u notariusza nie ma potrzeby uzyskiwania zeznań świadków ani dowodów np. odnośnie dochodów każdej ze stron czy kosztów utrzymania dziecka.

Czytaj  Jakie składki ZUS musi płacić przedsiębiorca?

Umowa alimentacyjna u notariusza-

Ile to kosztuje ?

Opłata zależy zawsze od kilku kwestii.

  • wysokości alimentów
  • okresu, na jaki alimenty będą przysługiwały.

Warto dodać że maksymalna taksa notarialna jest zawsze określana w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak założyć firmę online?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *