Scoring kredytowy

Ubiegając się o kredyt, Twoja dotychczasowa historia spłaty zadłużenia to nie jedyny czynnik, który ma znaczenie dla instytucji udzielających kredytów i pożyczek. Równie istotny jest tak zwany scoring kredytowy. To z jego powodu bank może nie udzielić Ci kredytu. Nawet jeśli masz dobrze płatną pracę, zawsze terminowo spłacasz raty, nie masz zaległości w regulowaniu rachunków. Przed udzieleniem kredytu banki i inne instytucje finansowe muszą ocenić ryzyko, z jakim może wiązać się pożyczenie Ci pieniędzy. Pomaga im w tym ocena punktowa (ang. score). Im jest ona wyższa, tym większe prawdopodobieństwo, że spłacisz wszystko w terminie.

Do wyliczenia oceny punktowej stosowana jest odpowiednia, starannie opracowana formuła matematyczna. Twoja wiarygodność kredytowa jest określana poprzez porównanie do klientów, którzy już otrzymali kredyty. Im bardziej Twój profil jest podobny do profilu klientów spłacających swoje kredyty w terminie, tym wyższą ocenę otrzymasz. Ostateczna ocena punktowa jest sumą punktów uzyskanych przez klienta za poszczególne elementy jego profilu (charakterystyki). Czym dokładnie jest ocena scoringowa i jakie są jej elementy składowe? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Zdolność kredytowa – wszystko co powinieneś wiedzieć

Scoring kredytowy – podstawowe informacje

Pod pojęciem scoringu kryje się metoda, która umożliwia ocenę wiarygodności pożyczkobiorcy, ocenę ryzyka kredytowego oraz oszacowanie, czy dana osoba będzie miała problem z terminowym oddaniem gotówki. Wykorzystywane są do tego narzędzia statystyczne. Mówiąc prościej, profil potencjalnego klienta jest porównywany z profilem innych osób, które otrzymały już pożyczkę czy kredyt. Wysoka liczba punktów wpływa na lepsze warunki kredytobrania, np. niższą marżę.

Co warte podkreślenia, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nakłada na banki obowiązek korzystania ze scoringu. Firmy pożyczkowe natomiast ze scoringu mogą skorzystać, ale nie muszą. Decyzja zależna jest w tym wypadku od właścicieli i zarządów takich firm.

Czytaj  Trwający leasing a likwidacja działalności

Zadaniem scoringu jest jedynie ocena prawdopodobieństwa tego, czy dana osoba spłaci swoje zobowiązanie. Wysoki wynik scoringu to informacja dla banku, że ryzyko braku spłaty kredytu w terminie jest stosunkowo niewielkie.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Pożyczki dla zadłużonych bez zdolności kredytowej
Scoring kredytowy
Scoring kredytowy

Scoring kredytowy – rodzaje

Banki mogą stosować różne rodzaje scoringu w zależności od etapu współpracy z danych klientem. Wyróżnić możemy następujące rodzaje scoringu:

  • scoring behawioralny – punkty wnioskodawcy przyznawane są na podstawie analizy jego dotychczasowej obsługi produktów finansowych (o ile w przeszłości zaciągnął kredyt lub pożyczkę),
  • aplikacyjny – punkty wnioskodawcy przyznawane są na podstawie jego danych osobistych i majątkowych, określanych w specjalnej karcie scoringowej, które po zsumowaniu stanowią miarę oceny ryzyka związanego z potencjalnym kredytobiorcą,
  • kredytowy – stosowany przez banki przy udzielaniu kredytów i przez niektóre firmy niefinansowe przy sprzedaży np. produktów na abonament,
  • fraudowy – proces przypisywania potencjalnemu klientowi (scoring aplikacyjny) lub istniejącemu klientowi (scoring behawioralny) prawdopodobieństwa popełnienia nadużycia, fałszerstwa lub celowego złamania umowy.

Co wpływa na scoring kredytowy?

Bank przed podjęciem decyzji o udzieleniu kredytu z pewnością sprawdzi wiek potencjalnego klienta. Podobnie jak jego stan cywilny, liczebność osób w gospodarstwie domowym oraz to, ile ma osób na utrzymaniu. Istotne może być nawet to, w jakim województwie czy regionie mieszka osoba ubiegająca się o kredyt.

W dalszej kolejności prześwietli wykształcenie badanego, sprawdzi wykonywany zawód (a nawet pracodawcę) i na tej podstawie oceni stabilność zatrudnienia.

Znaczenie dla rezultatu scoringu kredytowego może mieć także to, czy kredytobiorca posiada ubezpieczenie na życie, jaki jest jego stan rachunków w banku oraz czy i w jaki sposób korzysta z kart płatniczych i/lub kredytowych, bądź limitu na koncie.

Krokiem oczywistym jest także sprawdzenie wszystkich posiadanych zobowiązań (w tym pożyczek, pozostałych kredytów, leasingów, a nawet obowiązków alimentacyjnych). Bank może się także zainteresować statusem mieszkaniowym klienta, a jeżeli prowadzi on na co dzień rachunek w innym banku, kredytodawca może poprosić o referencje bankowe.

Czytaj  Gdzie znaleźć informacje o zamówieniach związanych z Unią Europejską

Warte uwagi: Rodzaje kredytów: kredyt konsolidacyjny

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kredyt inwestycyjny - co to jest i na czym polega?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Opłacalność emisji publicznej akcji - Ruch S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *