Praca zdalna

Wraz z wzrostem płacy minimalnej, wzrosła również kwota przychodów generowanych przez działalność nierejestrowaną.  Ile w obecnym roku wynosi limit? Od czego zależy limit nierejestrowanej działalności gospodarczej? Z jakimi konsekwencjami wiąże się przekroczenie limitu? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby poznać odpowiedzi na powyższe pytania.

Przeczytaj również: Odroczony podatek dochodowy

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców działalność nierejestrowana jest to działalność, która może być wykonywana przez osobę fizyczną.

Aby prowadzić działalność nierejestrowaną muszą być spełnione dwa warunki:

  • uzyskany przychód nie może przekroczyć w okresie miesiąca 50% minimalnej kwoty wynagrodzenia,
  • w ostatnich 60 miesiącach, osoba podejmująca się działalności nierejestrowanej nie prowadziła działalności gospodarczej.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Wypowiedzenie umowy najmu biura na czas nieokreślony
Działalność nierejestrowana
Limity przychodów dla działalności nierejestrowanej 2022

Limit przychodów a nie dochodów!

Limit działalności nierejestrowanej co roku ulega zmianie. Co roku jest jego aktualizacja. Dokładny zapis z ustawy Prawo przedsiębiorców brzmi:

Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Limit działalności nierejestrowanej to limit przychodu należnego. Jednakże co to w praktyce oznacza? Mówiąc o przychodzie należnym mam na myśli kwoty Tobie należne, nawet z jeśli z jakiś powodów w rzeczywistości ich nie otrzymałeś! Ponadto chodzi o przychód – więc nie możesz pomniejszyć tej kwoty o swoje koszty. Właściwe określenie momentu powstania przychodu należnego jest bardzo ważne. Reguła wynikającą z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) brzmi:

Czytaj  Kiedy można anulować fakturę VAT?

Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h–1j i 1n–1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Działalność nierejestrowana – przychód następuje w dniu wydania rzeczy bądź wykonania usługi, chyba że przed tym dniem zostanie wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż lub zostanie uregulowana należność. W rezultacie przychód powinien zostać uznany w dacie (w dniu) tego zdarzenia, które wystąpi najwcześniej.

Działalność nierejestrowana – możesz ją prowadzić do momentu, gdy Twój miesięczny przychód z owej działalności nie przekroczy 50% minimalnego wynagrodzenia (w 2022 roku jest to 1505 zł). 

Warte uwagi: Jak rozliczyć działalność nierejestrowaną?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak zgłosić zmianę wspólnika w KRS?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Faktoring – rodzaje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *