To należy do normalności, że podczas prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca nabywa różne środki trwałe. Wraz z upływem czasu ulegają one wielu procesom. Należy do nich modernizacja, przeprowadzenie naprawy lub poszerzenie istniejących funkcji o nowe. A zatem czy wydatki poniesione na ulepszenie środka trwałego ujmuje się bezpośrednio w kosztach? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Ulepszenie środka trwałego.

Przeczytaj o: Środek trwały a wyposażenie

Ulepszenie środka trwałego Jak założyć działalność

Co uznaje się za ulepszenie?

Za ulepszenie środka trwałego uznaje się modernizację, która pozwala na zwiększenie swojej funkcjonalności, wykonywanie innych czynności niż dotychczas. Zaliczana do tego jest również zmiana, która wpływa na to, że koszty utrzymania będą niższe. Ulepszenie musi spełnić warunek. Jest nim fakt, że suma wydatków, które poniesiono na ulepszenie środka trwałego wyniosły więcej niż 3 500 zł w ciągu całego roku podatkowego. Co wpływa także na wzrost wartości użytkowej środka trwałego. Wymiana części pozwalających na zwiększenie wydajności środka trwałego lub wzbogacenie go o dodatkowe funkcje również uznaje sią za ulepszenie środka trwałego. Jednakże w takim wypadku wartość jednego ulepszenia musi przekroczyć kwotę 3 500 zł. Tutaj należy podkreślić, że jeśli suma wydatków nie przekroczy 3 500 zł w ciągu całego roku podatkowego, wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu

Zwiększenie wartości początkowej

Choć wspomniałam już o tym w akapicie powyżej, powrócę do tematu jakim jest zwiększenie wartości początkowej środka trwałego. Poniesione wydatki na ulepszenie, które w ciągu roku podatkowego przekroczą 3 500 zł, automatycznie powiększają jego wartość początkową. Następstwem tego jest naliczenie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej tego środka, która jest powiększona o ulepszenie.

Ulepszenie środka trwałego Jak założyć działalność

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Odsetki ustawowe — jak działają, jak się je liczy?
Czytaj  Jakie płatności firmowe muszą być prowadzone przy pomocy przelewów?

Amortyzacja ulepszonego środka trwałego

Środek trwały po ulepszeniu należy amortyzować w dokładnie ten sam sposób jak do tej pory. Jednakże różnicą będą odpisy amortyzacyjne, które naliczy się od większej wartości środka trwałego. Następuje do od miesiąca, który nastąpił po miesiącu, gdzie doszło do zwiększenia wartości środka trwałego.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Różnice między obrotem netto a obrotem brutto

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jakie dokumenty mogą być uznane za fakturę?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *