Istnieją prace nad projektem ustawy o Karcie Praw Podatnika, choć trwają one od wielu lat, to nie zostały jeszcze wprowadzone. Projekt jest popierany przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który stwierdził, że taka ustawa przyda się wszystkim Polakom. Jej wprowadzenie ma na celu zapewnić odpowiednią ochronę praw podatników. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Karta Praw Podatnika — najważniejsze informacje.

Przeczytaj o: Faktura za hotel a VAT

Karta Praw Podatnika  najważniejsze informacje Jak założyć działalność

Jakie zmiany ma wprowadzić Karta Praw Podatnika?

Karta Praw Podatnika ma za zadanie uporządkować prawa oraz obowiązki, pod które podlegają dwie strony w postępowaniu podatkowym. Czyli podatnik oraz organy podatkowe. Ten rodzaj ustawy ma mieć zastosowanie nie tylko wobec podatników, ale także płatników, inkasentów oraz osób trzecich, które są odpowiedzialne za zaległości podatkowe. Dodatkowo następcy prawni tych podatników.

Dużą zaletą Karty Praw Podatnika będzie konieczność wręczenia podatnikowi decyzji o wszczęciu postępowana oraz kopii Karty Praw Podatnika. Dotyczy to sytuacji, jeśli zostanie uruchomione postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa.

Karta Praw Podatnika — najważniejsze informacje

Generalnie Karta Praw Podatnika ma za zadanie, aby dać wszystkim podatnikom prawo do:

  • prywatności,
  • dobrego prawodawstwa podatkowego,
  • domniemania rzetelności oraz dobrej wiary,
  • rzetelnego postępowania administracyjnego oraz sądowego w sprawach podatkowych,
  • możliwości zaskarżenia rozstrzygnięć w sprawach podatkowych,
  • zapłaty podatku w wysokości, która wynika z ustaw podatkowych,
  • naprawienia szkody, którą wyrządzono niezgodnym z prawem działaniem bądź zaniechaniem działała organów podatkowych.
Karta Praw Podatnika  najważniejsze informacje Jak założyć działalność

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Działalność w formie spółki cywilnej

Rzetelne postępowanie w sprawach podatkowych

Ten obszar obejmuje domniemanie pozycji podatnika podczas postępowań podatkowych. Istnieją trzy zasady. Pierwsza z nich nakazuje, aby organ podatkowy przyjął podane twierdzenia za prawdziwe (o ile w toku postępowania, nie zostanie stwierdzone, że jest niezgodne z prawdą). Druga nakazuje, aby domniemać, iż podatnik prawidłowo wykonuje swoje obowiązki podatkowe (można to obalić, wykazując, że podatnik nie wykonywał dobrze swoich obowiązków). Trzecie domniemanie dotyczy dobrej wiary podatnika, a konkretniej, że miał dobre intencje oraz prawidłowe (można to obalić, wykazując, że podatnik od początku miał świadomość o złej wierze).

Czytaj  Czym jest indos i co oznacza w praktyce ?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Umowa na odległość - Kiedy nie można od niej odstąpić ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Czym jest indos i co oznacza w praktyce ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *