Sprzedając towar lub wykonując usługę dla osoby fizycznej, czyli nieprowadzącej działalności gospodarczej, należy ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej. Jednakże w takiej sytuacji odbiorca może prosić o wystawienie faktury. Jak to wygląda? Jakie dane muszą znaleźć się na fakturze? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Przeczytaj o: Co zrobić z otrzymaną fakturą, która ma błędy?

Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jak założyć działalność

Dokumentowanie sprzedaży

Ewidencjonowanie sprzedaży dla osób fizycznych odbywa się przy pomocy kasy fiskalnej. W sytuacji, gdy sprzedawca posiada zwolnienie z kasy fiskalnej, to ewidencjonuję sprzedaż na podstawie dziennej ewidencji sprzedaży bezrachunkowej (dla sprzedaży stacjonarnej) oraz na poststawne wyciągu bankowego (sprzedaż wysyłkowa). Niezależnie od tego, w jaki sposób sprzedawca rejestruje sprzedaż, odbiorca ma prawo zażądać wystawienia faktury.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Firma w domu a koszty uzyskania przychodu CZ. 1

Kiedy należy wystawić fakturę?

Zapisy w ustawie o VAT informują, że na żądanie nabywcy, sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury. Jednakże, jeśli nabywca zażądał wystawienia faktury po upływie 3 miesięcy liczących od ostatniego dnia miesiąca, w którym otrzymał towar, wykonano usługę lub dokonano całościowej lub częściowej zapłaty, przedsiębiorca już nie ma obowiązku, aby ja wystawić. Oznacza to, że nie musi tego robić, a zrobi to jedynie wykazując dobrą wolę.

Jeżeli odbiorca zażąda wystawienia faktury to należy to zrobić:

  • maksymalnie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę – jeśli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym zakupiono towar lub wykonano usługę,
  • maksymalnie do 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeśli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym zakupiono towar lub wykonano usługę.
Czytaj  Ile lat trzeba przechowywać paragony?
Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jak założyć działalność

Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Jakie dane muszą się znaleźć  na fakturze?

Na wystawianej fakturze musi znaleźć się numer identyfikacyjny NIP. Jednakże, jeśli nabywcą jest osoba fizyczna nieposiadająca działalności gospodarczej, to tym samym nie posiada numeru NIP. Oznacza to, że na wystawionej fakturze nie podaje się zarówno numeru NIP jak i PESEL. Należy podać jedynie dane odbiorcy.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jakie dokumenty mogą być uznane za fakturę?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Co to jest i kiedy wpisać GTU na fakturze?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *