Czasem może pojawić się sytuacja, że jako przedsiębiorca potrzebujesz pomocy w wykonania jednej rzeczy, która zajmie tylko jeden dzień. Czy w takiej sytuacji można zawrzeć umowę zlecenia na jeden dzień? Czy taką osobę należy zgłosić do ZUS? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj o: Kiedy umowa zlecenie będzie oskładkowana?

Czy można zawrzeć umowę zlecenia na jeden dzień jak założyć działalność

Czy można zawrzeć umowę zlecenia na jeden dzień?

Kodeks cywilny reguluje zasady funkcjonowania umowy zlecenia. Żaden z zapisów nie zabrania podpisywania umowy na jeden dzień, więc jak najbardziej jest to możliwe. Jednakże trzeba spełnić wszystkie warunki. Przede wszystkim należy podpisać umowę. Stronami w niej będą: zleceniodawca (czyli pracodawca) oraz zleceniobiorca (czyli pracownik). Cechą umowy zlecenia jest swoboda wykonywania pracy, tzn. bez nadzoru osoby zlecającej w dowolnym miejscu oraz o dowolnej porze. Należy pamiętać, że na umowę zlecenia nałożono minimalną stawkę godzinową do zapłaty, czyli nie może być mniejsza niż 19,70 brutto. Dotyczy to także umowy podpisywanej na jeden dzień.

Zawarcie umowy zlecenia na jeden dzień a zgłoszenie do ZUS

Każda zawarta umowa zlecenia musi zostać zgłoszona do ZUS. Okres zatrudnienia pracownika nie ma tutaj żadnego znaczenia. Zgłoszenie do ZUS trzeba zrobić na jednym z formularzy: ZUS ZUA lub ZUS ZZA, w przeciągu 7 dni od podpisania umowy. Dniem powstania tytułu do ubezpiecznia jest pierwszy dzień umowy, a dniem zakończenia – kolejny dzień.

Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych zgłasza się zleceniobiorcę, który:

  • nie jest zatrudniony w innej firmie,
  • jest emerytem lub rencistą,
  • otrzymuje niższe  wynagrodzenie (z umowy o pracę lub umowy zlecenia w innej firmie) od obowiązującego w danym roku wynagrodzenia minimalnego.
Czy można zawrzeć umowę zlecenia na jeden dzień jak założyć działalność

Zawarcie umowy zlecenia na jeden dzień a wystawienie deklaracji o dochodach

Po zakończeniu roku podatkowego, zleceniodawca ma obowiązek wystawienia oraz przesłania zleceniobiorcowi deklaracji rocznej PIT-11 lub IFT-IR (w przypadku zatrudnienia cudzoziemca). Nie trzeba jej wystawiać dla rezydentów, z którymi została zawarta umowa do kwoty 200 zł brutto. Należy także pamiętać, że osoby, które nie ukończyły 26 roku życia oraz korzystają z opodatkowania według skali, zwolnione są z opłacania podatku dochodowego.

Czytaj  Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w niedzielę oraz święta

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Umowa o pracę - najważniejsze informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *