Zadaniem obowiązującego kodeksu pracy jest usprawnienie działania w przedsiębiorstwie. Zawarte w nim zapisy dotyczą zarówno pracowników, jak i pracodawcy. Kiedy należy utworzyć regulamin pracy? Czego dotyczące zapisy mogą znajdować się w regulaminie pracy? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Regulamin pracy — kiedy trzeba go wprowadzić? 

Przeczytaj o: Umowa o zachowaniu poufności — najważniejsze informacje

Regulamin pracy kiedy trzeba go wprowadzić jak założyć działalność

Regulamin pracy — kiedy trzeba go wprowadzić?

Regulamin pracy jest wiążącym dokumentem, drugim po kodeksie pracy. Jest wiążący dla pracowników, którzy podpisali umowę o pracę. Regulamin w określonych sytuacjach jest obowiązkowym elementem zakładu, a konkretniej, gdy w przedsiębiorstwie jest zatrudnionych co najmniej 50 pracowników. Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 20 pracowników, a mniej niż 50, to może wprowadzić regulamin, ale nie jest to obowiązkiem. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w zakładzie pracy jest organizacja związkowa i to ona wystąpi z wnioskiem o utworzenie regulaminu pracy. Pracodawca w takiej sytuacji nie może odmówić, tylko musi skonstruować regulamin pracy. Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 osób nie ma obowiązku wprowadzania regulaminu pracy, ale jest to obligatoryjne i zależy od woli pracodawcy.

Regulamin pracy kiedy trzeba go wprowadzić jak założyć działalność

Co powinien zawierać regulamin pracy?

Jeśli w przedsiębiorstwie znajduje się organizacja związkowa, to w porozumieniu i uzgodnieniu zapisów dochodzi do powstania regulaminu. Natomiast, jeżeli nie ma organizacji związkowej, pracodawca jest odpowidzialny za stworzenie regulaminu. Kodeks pracy określa, co powinno się znaleźć w kodeksie, jednakże nie mówi o wszystkich kwestiach lub nie precyzuje dokładnie. Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości.

Tym samym regulamin pracy powinien zawierać:

  • zapisy o organizacji pracy, warunki przebywania w miejscu pracy w czasie pracy oraz po jej zakończeniu,
  • wyposażenie pracowników w narzędzia, odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
  • wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,  
  • systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe czasu pracy,  
  • termin i częstotliwość wypłacania wynagrodzenia,  
  • jakie obowiązują kary lub konsekwencje,
  • obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,  
  • przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.
Czytaj  Referencje dla pracownika — najważniejsze informacje

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Umowa o zachowaniu poufności — najważniejsze informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *