Nie ulega wątpliwości, że umowa o zachowaniu poufności (zwana także klauzulą poufności) jest pewnego rodzaju standardem w obrocie gospodarczym. Ten rodzaj umowy może pojawić się między różnymi podmiotami, jednakże najczęściej występuje pomiędzy dwoma firmami lub pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Na czym polega umowa o zachowaniu poufności? Z jakich elementów musi się składać? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Umowa o zachowaniu poufności — najważniejsze informacje.

Przeczytaj o: 3-miesięczna odprawa — kto i kiedy ma do niej prawo?

Umowa o zachowaniu poufności  najważniejsze informacje jak założyć działalność

Umowa o zachowaniu poufności — Po co jest?

Celem zawierania umowy o zachowaniu poufności jest zabezpieczenie wrażliwych informacji na temat przedsiębiorstwa. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reguluje ten rodzaj umowy. Tym samym określa, że czyn nieuczciwej konkurencji polega na ujawnieniu, wykorzystaniu lub pozyskaniu cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Co uznaje się za tajemnicę przedsiębiorstwa?

Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się informacje, które nie były i nie mogą być przekazane nigdzie indziej. A zatem wiedział o nich tylko pracodawca jak i pracownicy. Oznacza to, że są to informacje, np. techniczne, o technologii oraz o organizacji firmy. Chronionymi informacjami są udostępnione te z zastrzeżeniem zachowania tajemnicy. W sytuacji, gdy sam pracodawca nie określił i nie wskazał co jest tajemnicą firmy, nie podlegają one zasadzie zachowania poufności.

Umowa o zachowaniu poufności — najważniejsze informacje – Co powinno być zawarte w umowie?

Umowa musi być skonstruowana z zapisami zgodnymi z prawem, czyli bez pojawienia się klauzuli abuzywnej, czyli niedozwolonych postawień umownych. Nie ma przepisów, które regulują i wskazują, jakie informację muszą się znaleźć w tym rodzaju umowy. Jednakże powinny się tam znaleźć informacje:

  • wskazujące, co uznaje się za tajemnice firmy,
  • z kim można podzielić się poufnymi informacjami, np. z innym pracownikiem, pełnomocnikiem,
  • określenie czasu trwania poufności.
Czytaj  Dofinansowanie na szkolenia dla pracowników
Umowa o zachowaniu poufności  najważniejsze informacje jak założyć działalność

Co grozi za naruszenie klauzuli poufności?

Każda ze stron, która podpisała umowę o zasadzie zaufania poufności musi jej przestrzegać. Jeśli tak nie będzie, grozi kara. Może to być: grzywna, kara ograniczenia lub nawet pozbawienia wolności do dwóch lat. Oprócz tego, poszkodowana strona ma prawo domagać się naprawienia wyrządzonej szkody lub usunięcia skutków niedozwolonych działań.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Badania profilaktyczne pracownika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *