Zbycie praw w spółce osobowej

Zbycie praw w spółce osobowej – Ten artykuł poświęcimy tematowi zbycia ogółu praw i obowiązków z tytułu bycia wspólnikiem w spółce osobowej. Ściślej zajmiemy się ich zbyciem. Gdyby chodziło o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną moglibyśmy napisać, że zbywamy udziały.

Zbycie praw w spółce osobowej

Wspólnik spółki osobowej posiada jeden ogół praw i obowiązków w spółce i ze względu na późniejsze możliwe komplikacje nie spotyka się w praktyce opcji związanej ze sprzedażą jakiejś części ułamkowej (np. 50% ) takiego udziału.

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych . mówią wyraźnie , że 

ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej może zostać przeniesiony (sprzedany, darowany, wniesiony aportem itp.) na inną osobę tylko wtedy, gdy umowa spółki tak stanowi (art. 10 § 1 K.s.h.).

Oznacza to, że mamy tu do czynienia z ograniczoną możliwością wyjścia ze spółki osobowej, czy odsprzedania ogółu praw i obowiązków jakimi wspólnicy dysponują

Na jakiekolwiek zmiany w strukturze wspólników konieczna jest pisemna zgoda ich wszystkich. Oczywiście jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej. Utrudnia to więc znacznie zmianę w składzie wspólników. Umowa może na przykład dopuszczać zmianę przy aprobacie większości osób

Pamiętaj, że za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie zarówno wspólnicy występujący jak i wstępujący do spółki

W tym miejscu zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu – Zgłaszanie płatnika ZUS jeśli prowadzisz spółkę

Zbycie praw w spółce osobowej

Zbycie praw w spółce osobowej – Jak to jest w praktyce ?

Umowę zbycia praw i obowiązków w spółce powinno się sporządzić w formie pisemnej choć nie ma tu ścisłego wymogu prawnego. Powinniśmy określić strony umowy, a także to o jaką spółkę dokładnie chodzi oraz oczywiście cenę zakupu praw. Niezależnie od samej umowy zbycia „udziału” w spółce osobowej konieczna jest zmiana umowy spółki. Jeśli to konieczne zmieniamy także zmiana nazwy firmy. Zmiany takiej należy dokonać jeśli w nazwie firmy występuje nazwisko wspólnika, który zbył swoje prawa w spółce. Przede wszystkim przepisy K.s.h. wymagają zgłoszenia nowego wspólnika do KRS.

Czytaj  Czym się różnią odsetki podatkowe od ustawowych ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Klauzule abuzywne - to warto wiedzieć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *