Zbycie praw w spółce osobowej

Zbycie praw w spółce osobowej – Ten artykuł poświęcimy tematowi zbycia ogółu praw i obowiązków z tytułu bycia wspólnikiem w spółce osobowej. Ściślej zajmiemy się ich zbyciem. Gdyby chodziło o spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną moglibyśmy napisać, że zbywamy udziały. Wspólnik spółki osobowej posiada jeden ogół praw i obowiązków w spółce i zeCzytaj więcej ⟶