Zarówno data sprzedaży oraz data wystawienia faktury noszą w sobie pewne różnice. Są one ważne, ponieważ generują powstanie obowiązku podatkowego. Dotyczy to PIT oraz VAT. Po przeczytaniu poniższego artykułu dowiesz jak to wygląda.

Data sprzedaży a data wystawienia faktury jak założyć działalność

Data wystawienia faktury

Data wystawienia faktury jest regulowana przez Ustawę o VAT. Zgodnie z jej przepisami, fakturę trzeba wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca, który nastąpił po wykonaniu usługi lub sprzedaży towaru. Ta reguła dotyczy także inne sytuacje. Należą do nich:

  • faktury zaliczkowe, które dokumentują otrzymanie całości bądź części należności,
  • na życzenie wystawione faktury dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej (sprzedaż musi zostać udokumentowana paragonem).

Oprócz tego, jeśli z danym kontrahentem w ciągu miesiąca nastąpiła więcej niż jedna usługa lub sprzedaż, można wystawić jedną, zbiorczą fakturę. Będzie ona miała zawarte w sobie wszystkie transakcje mające miejsce w jednym miesiącu.

Wystawienie faktury przed sprzedażą

We wspomnianej wyżej ustawie znajduje się zapis, że w szczególnych sytuacja wystawienie faktury może się odbyć 30 dni przed sprzedażą. Jednakże faktura nie może zostać wystawiona wcześniej w sytuacjach:

  • wykonaniem usługi,
  • zrobieniem dostawy towaru,
  • otrzymaniem całości lub części zapłaty przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru.

Data sprzedaży na fakturze

Data sprzedaży musi znajdować się na fakturze. Za taką datę uważa się dzień wykonania usługi lub dostarczenia towaru. Możliwe jest, aby zamiennie stosować na fakturze zapis: data sprzedaży lub data dokonania dostawy/data wykonania usługi. Jeśli data wystawienia faktury jest tą samą co data sprzedaży, to nie trzeba umieszczać jej na fakturze.

Data sprzedaży a data wystawienia faktury jak założyć działalność

Kiedy następuje obowiązek podatkowy?

Ustawa o PIT uważa za datę odnotowania przychodu z prowadzenia firmy, dzień w którym odbyło się:

  • wykonanie całościowe lub częściowe usługi,
  • sprzedaż rzeczy,
  • zbycie prawa majątkowego.
Czytaj  Kiedy faktura musi zawierać adnotację mechanizm podzielonej płatności?

Jednakże nie może to być późniejszy dzień niż: wystawienie faktury lub uregulowanie płatności. Wyjątkiem jest przypadek, gdy strony podjęły decyzję, że usługi będą rozliczane w okresach rozliczeniowych, które zostały wymienione w ustawie. Oznacza to, że w takiej sytuacji przychód odnotowuje się w ostatni dzień okresu rozliczeniowego

Przeczytaj o: Tłumaczenie dokumentów księgowych – czy zawsze jest wymagane?

Co musi zawierać refaktura?

Kiedy można anulować fakturę VAT?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Faktura VAT RR — najważniejsze informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *