Czasem pojawiają się sytuacje, że faktura zostaje wystawiona po terminie. Zdarza się to zarówno z powodu roztargnienia i zapomnienia jak i celowego nie wystawienia tego dokumentu. Niemniej jednak można wskazać, jakie będą konsekwencje dla podatnika wystawienia faktury po terminie. Będą to konsekwencje podatkowe oraz karnoskarbowe. Przeczytaj artykuł do końca.

Jakie są konsekwencje wystawienia faktury po terminie jak założyć działalność

Kiedy trzeba wystawić fakturę?

Ustawa o VAT zawiera przepisy informujące o czasie wystawienia faktury. Należy się to odbyć do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym odbyło się wykonanie jakieś usługi lub dokonano sprzedaży. Jednakże nie jest to termin obowiązujący we wszystkich sytuacjach. Termin wystawienia faktury w niektórych przypadkach jest nieco inny, np.:

  • 30 dni od wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej,
  • 60 dni od wydania książek drukowanych z wyłączeniem map, ulotek, gazet, czasopism oraz magazynów.

Podany wyżej termin (czyli 15. dzień do następnego miesiąca) dotyczy również sytuacji, kiedy trzeba wystawić fakturę na żądanie osoby fizycznej nie posiadającej działalności gospodarczej. Jednakże taki obowiązek powstaje, jeśli osoba fizyczna zgłosiła swoją prośbę do końca miesiąca, w którym nastąpiła transakcja. W przypadku, gdy nastąpiło to później, to faktura musi zostać wystawiona w ciągu 15 dni od zgłoszenia swojego żądania.

Jakie są konsekwencje wystawienia faktury po terminie?

Wystawienie faktury po terminie dla strony, która jest za to odpowiedzialna oznacza, że faktura nie będzie określała terminu powstania obowiązku podatkowego. A zatem terminem powstania obowiązku będzie termin wskazany ustawowo, czyli pierwotny. Trzeba go ująć zgodnie z terminem, żeby nie było konsekwencji podatkowej.

Dla przykładu: Sprzedaży dokonano 20 sierpnia. Sprzedawca powinien wystawić fakturę do 15. września. Jednakże wystawił ją 10 października, to obowiązek podatkowy nie powstaje w październiku a we wrześniu. Należy wpisać go w odpowiedniej dacie.

Czytaj  Czy kasa fiskalna w biurze rachunkowym jest obowiązkowa?
Jakie są konsekwencje wystawienia faktury po terminie jak założyć działalność

Wystawienie faktury po terminie a następstwo karnoskarbowe

Kodeks karny skarbowy ze swoimi zapisami, informuje o konsekwencji z opóźnieniem z wystawieniem faktury po terminie. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania. Oznacza to, że naraża Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

Przeczytaj o: Faktura korygująca a nota korygująca

Faktura wystawiona przez nievatowcę – najważniejsze informacje

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak się ubiegać o leasing dla nowych firm?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *