Zdarzają się sytuacje, gdy podatnik nie ujmie w ewidencji księgowej jednej z faktur: kosztowej lub sprzedażowej. Może to wyniknąć z zapomnienia lub z działania celowego. Każda z sytuacji ma swoją drogę postępowania w takiej sytuacji. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Konsekwencje niezaksięgowania faktury.

Konsekwencje niezaksięgowania faktury jak założyć działalność

Co będzie po niezaksięgowaniu faktury zakupu?

Zgodnie z podstawową zasadą, do kosztów uzyskania przychodów można wliczyć wydatki, które spełniają jeden z kilku wymogów. Są to koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu, zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów. Faktury za opowiednie zakupy muszą zostać odpowiednio ujęte w KPiR. Niewpisanie poniesionych kosztów zakupów będzie skutkowało zaniżeniem kosztów uzyskania przychodu. Konsekwencją tego jest zawyżenie podstawy opodatkowania.

Jeśli niezaksięgowane faktury są starsze niż 2 miesiące, można je wliczyć do bieżącego okresu rozliczeniowego. Co za tym idzie, należy skorygować deklarację podatkową za okres, w którym otrzymano fakturę za zakup. Możliwe jest także tylko ujęcie kosztu netto w bieżącym okresie, bez korekty deklaracji VAT. Wynika to z tego, że odliczenie VAT jest prawem do wykonania takiej czynności, a nie obowiązkiem. Zrobienie korekty wpływa pozytywnie, ponieważ następuje odliczenie VAT. Mimo wszystko warto jest dbać o odpowiednie terminy. Często wpływa na to dobre przechowywanie dokumentów. Od razu warto jest chowanie ich do jednego miejsca, np. wyznaczonej teczki.

Konsekwencje niezaksięgowania faktury jak założyć działalność

Jakie są konsekwencje niezaksięgowania faktury sprzedaży?

Niezaksięgowanie faktury sprzedaży przynosi inną konsekwencję niż faktura zakupu. Wynika to z innego prawa. Zgodnie z nim przedsiębiorca ma obowiązek rejestrowania każdej sprzedaży w miesiącu, w którym się to odbyło. W sytuacji, gdy nie dojdzie do zaksięgowania faktury z np. ubiegłego miesiąca, trzeba wykonać korektę wartości przychodu, a także deklaracji VAT, której dana sprzedaż dotyczy.

W przypadku odkrycia niezaksięgowanej faktury z ubiegłego roku, trzeba skorygować wszystkie błędy. Pojawią się one w KPiR (w przypadku osób będących na ryczałcie to Ewidencja Przychodów) oraz deklaracjach VAT za wcześniejsze okresy. Nie dokonanie tego, status KPiR będzie pokazywać zaistniałą sytuację, która będzie zweryfikowana przez odpowiednie organy.

Czytaj  E-faktura - jak autoryzować i ją przechowywać?

Przeczytaj o: Jakie są konsekwencje wystawienia faktury po terminie?

Czy można skorygować pustą fakturę?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Faktura dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *