Czas pracy - wszystko co musisz o nim wiedzieć

Czas pracy – wszystko co musisz o nim wiedzieć – Jak mówi artykuł 128 w paragrafie pierwszym kodeksu pracy. – W czasie wykonywania pracy pracownik pozostaje w dyspozycji swojego pracodawcy. Co więcej każdy pracownik ma ustalony wymiar czasu pracy. Zwyczajowo nazywamy go całym etatem lub jego częścią. Co więcej pracownik wykonuje swoją pracę w zakładzie lub w innym miejscu do tego przeznaczonym. Artykuł 128 kodeksu pracy

§  1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135-138, 143 i 144.

Czas pracy okres – okres rozliczeniowy

Co do zasady okres rozliczeniowy wynosi zatem 4 miesiące. Można sporządzić jednak rozkład czasu pracy pracownika na okres krótszy niż okres rozliczeniowy. Co ważne rozkład czasu pracy musi być sporządzony na co najmniej miesiąc. W uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy możemy przedłużyć. Pamiętaj jednak, że nie może on trwać dłużej niż 12 miesięcy

Przeczytaj także “Praca zdalna – jakie są trendy”

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Pracownicze Plany Kapitałowe - co to jest?

Jeśli w jednym tygodniu pracownik przekroczy wymiar 40 godzin – to w następnym tygodniu wymiar ten musi zostać obniżony

Jaki wymiar czasu pracy obowiązuje pracownika?

Warto wiedzieć jak prawidłowo obliczyć wymiar czasu pracy pracownika. Mówi o tym artykuł 130 kodeksu pracy

Art.  130.  [Zasady ustalania wymiaru czasu pracy]§  1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:

1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie

2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Niedziele i święta

Każde święto, które wystąpi w okresie rozliczeniowym i przypada w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. To samo dotyczy również usprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Czytaj  Firma rodzinna — czy to może się udać?

Co do zasady pracownik musi mieć w każdej dobie prawo do 11 godzinnego odpoczynku. Odpoczynek ten powinien przypadać w niedzielę

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Ile trwa przerwa w pracy: przy komputerze, młodocianym i karmiącym matkom?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak długo należy przechowywać dokumenty w firmie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *