Lekarz nie dopuścił pracownika do pracy

Lekarz nie dopuścił pracownika do pracy – co dalej ?

Lekarz nie dopuścił pracownika do pracy – co dalej ? – Jak zapewne wiesz nie możesz dopuścić do pracy pracownika, u którego lekarz medycyny pracy stwierdził przeciwwskazania do pracy. Mówi o tym wprost paragraf 229 kodeksu pracy. Od orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy pracownikowi przysługuje odwołanie. Co ważne odwołania te rozpatrują wojewódzkie ośrodki medycyny pracy. Odwołanie może również wnieść pracodawca. Odwołanie należy wnieść w ciągu 7 dni od wydania orzeczenia.

Lekarz nie dopuścił pracownika do pracy – co dalej ? – jakie dokumenty należy złożyć?

  1. Oryginał odwołania wraz z uzasadnieniem, które sporządza przez pracodawca lub pracownik wraz z kopertą, w której zostało ono przesłane lub z adnotacją o dacie wpływu
  2. Dołącz również pisemną informację od lekarza, czy odwołanie strony wpłynęło w terminie
  3. Co więcej potwierdzone za zgodność z oryginałem, czytelne i kompletne kopie dokumentacji medycznej:
  4. skierowanie na badanie lekarskie, na podstawie którego lekarz wydał orzeczenie
  5. Co ważne dołącz karta badania lekarskiego
  6. wyniki przeprowadzonych konsultacji specjalistycznych
  7. Dołącz przede wszystkim dołącz wyniki wykonanych badań dodatkowych
  8. Dołącz także dokumentacja medyczna dostarczona lekarzowi przez pacjenta w trakcie badania
  9. Co ważne dołącz orzeczenie lekarskie z pouczeniem

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Instagram Banner

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Czytaj  Procent składany a lokaty oszczędnościowe i kredyty

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Zakończenie działalności a zasiłek dla bezrobotnych

Odwołanie wnosimy za pośrednictwem lekarza, który wydał poprzednie orzeczenie. Jeśli dokumentacja złożona do WOMP będzie niekompletna lub niewłaściwie sporządzona WOMP zwróci ją lekarzowi !

Termin badania odwoławczego w WOMP ustalamy po otrzymaniu pełnej i prawidłowo przygotowanej dokumentacji

Czytaj  Zakończenie działalności a zasiłek dla bezrobotnych

O terminie badania odwoławczego osoba badana jest powiadamiana pisemnie. Co ważne jeśli pracownik jest niepełnoletni na badanie musi przyjść z opiekunem prawnym

Badanie odwoławcze kończy się wydaniem przez lekarza uprawnionego WOMP orzeczenia lekarskiego, które jest ostateczne.

Pamiętaj to ważne ! – odnotuj datę wpływu odwołania

Na odwołaniu, które zostało doręczone przez pocztę, lekarz lub osoba przyjmująca korespondencję odnotowuje datę wpływu odwołania i zachowuje kopertę, w której wpłynęło odwołanie. W przypadku złożenia odwołania przez stronę osobiście, lekarz lub osoba przyjmująca korespondencję odnotowuje ten fakt na odwołaniu i wpisuje datę wpływu odwołania.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jaka jest różnica pomiędzy marżą a narzutem ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *