Badania psychotechniczne

Jeśli zastanawiasz się nad założeniem działalności gospodarczej, to musisz wiedzieć, że Państwowa Inspekcja Pracy, zapyta o badania pracownicze. Profilaktyczne badania pracownika dzielimy na:

  1. badania wstępne
  2. badania okresowe
  3. kontrolne

Zacznijmy, zatem od tych pierwszych. Kto im podlega? Wstępnym badaniom pracowniczym podlegają pracownicy, którzy chcą podjąć jakąkolwiek pracę. Są to również pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają także pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. O warunkach szkodliwych dowiesz się z kolejnego wpisu.

Pamiętaj, że wstępnym badaniom lekarskim podlegają również pracownicy, zatrudnieni także na część etatu u innego pracodawcy.

Kto nie podlega wstępnym badaniom pracowniczym?

Badania profilaktyczne pracownika, jak pisaliśmy wcześniej obowiązują wszystkich, którzy chcą podjąć pracę. . Ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki od tej zasady.

Po pierwsze jeśli przyjmujesz ponownie do pracy na to samo stanowisko pracownika i nastąpi to w ciągu 30 dni po wygaśnięciu lub rozwiązaniu poprzedniego stosunku pracy. Co ważne zasada ta obowiązuje także w przypadku jeśli warunki pracy są zbliżone do poprzednich.

Po drugie jeśli chcesz przyjąć pracownika, który w ciągu 30 dni pracował już u innego pracodawcy na tym samym stanowisku. Co ważne pracownik musi przedstawić Ci ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy. Warto wiedzieć, że z tej preferencji nie skorzystają osoby pracujące w warunkach uznanych za szczególnie niebezpieczne

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak napisać dobry plan urlopów?

Po trzecie Jeśli pracownik pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą i podejmuje jednocześnie pracę u Ciebie. Jeśli badania wstępne nie straciły terminu ważności a warunki pracy są identyczne, nie musisz kierować pracownika na wstępne badania lekarskie. Pamiętaj, że pracownik zobowiązany jest przedstawić Ci te badania i to pracodawca stwierdza, czy badania te będą przez niego honorowane. Warto wiedzieć, że z tej preferencji nie skorzystają osoby pracujące w warunkach uznanych za szczególnie niebezpieczne

Czytaj  Co to jest spółka z o.o.?

Przeczytaj także: Jakie są stawki w CIT estońskim

Skierowanie na wstępne badania lekarskie

Skierowanie na badania lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania. Badania muszą być wykonane przed podjęciem pracy. Bez nich pracownik, nie może wykonywać pracy !

Bez nich pracownik, nie może wykonywać pracy – Kto pokrywa ich koszt?

Zarówno badanie wstępne, jak i okresowe i kontrolne wykonuje się na koszt pracodawcy na podstawie wystawionego przez niego skierowania. Pracodawca pokrywa także koszt podróży jeżeli konieczny jest przejazd na badania do innej miejscowości.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Podstawowe cech spółki komandytowej

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Co to jest spółka z o.o.?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *