jak założyć działalność

Jak naliczyć 40 euro rekompensaty w opóźnieniu płatności?

Przedsiębiorca, który nie otrzymał płatności faktury we wskazanym terminie może dochodzić o rekompensatę od kontrahenta. Następuje to tego samego dnia, w którym wierzyciel uzyskuje prawo do naliczenia odsetek, czyli jest to następny dzień po określonym terminie zapłaty. Obecnie dosyć duża część przedsiębiorców nie ma świadomości o takiej możliwości i tym samym nie podejmują takiego kroku. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jak naliczyć 40 euro rekompensaty w opóźnieniu płatności.

jak założyć działalność Jak naliczyć 40 euro rekompensaty w opóźnieniu płatności

Kto może domagać się rekompensaty?

Wierzyciel może domagać się rekompensaty za opóźnienie i brak płatności od dłużnika. Sprawa dotyczy jedynie transakcji handlowych. Wierzyciel musi spełnić poniższe warunki:

  • spełnił swoje świadczenie (np. wykonał usługę lub odpłatną dostawę towaru) na rzecz dłużnika,
  • nie otrzymał zapłaty w terminie określonym np. na fakturze VAT lub na innym dokumencie,
  • podjął minimalne działania windykacyjne w stosunku do dłużnika.

Co zrobić z wezwaniem zapłaty rekompensaty?

Należy przesłać pismo w formie listownej lub e-mailowej do dłużnika. Trzeba zawrzeć tam informacje takie jak: wysokość żądanej kwoty brutto rekompensaty, termin zapłaty, który nie nastąpił oraz podstawę prawną, która umożliwia uzyskanie rekompensaty. Następnie trzeba skierować pozew o zapłatę do sądu.

jak założyć działalność Jak naliczyć 40 euro rekompensaty w opóźnieniu płatności

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Instagram Banner

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Czytaj  Kto może skorzystać z faktoringu odwrotnego?

Jak naliczyć 40 euro rekompensaty w opóźnieniu płatności? – Nie tylko 40 euro

Według nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych istnieją różne wartości rekompensaty, jaką ma zapłacić dłużnik wierzycielowi. Wynoszą one:

  • 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekroczyła 5000 złotych;
  • 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
  • 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.
Czytaj  Działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego

Wartość rekompensaty jest przeliczona na polskie złote przez średni kurs euro, który został ogłoszony przez Narodowy Bank Polski. Pobiera się wysokość kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc, w którym było wymagane opłacenie.

Transakcje, który miały miejsce przed 1 styczniem 2020 były objęte jedną stawką rekompensaty, która wynosiła 40 euro.

Przeczytaj o: Podstawowe prawa każdego przedsiębiorcy

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *