jak założyć działalność

Przedsiębiorca, który nie otrzymał płatności faktury we wskazanym terminie może dochodzić o rekompensatę od kontrahenta. Następuje to tego samego dnia, w którym wierzyciel uzyskuje prawo do naliczenia odsetek, czyli jest to następny dzień po określonym terminie zapłaty. Obecnie dosyć duża część przedsiębiorców nie ma świadomości o takiej możliwości i tym samym nie podejmują takiego kroku. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jak naliczyć 40 euro rekompensaty w opóźnieniu płatności.

jak założyć działalność Jak naliczyć 40 euro rekompensaty w opóźnieniu płatności

Kto może domagać się rekompensaty?

Wierzyciel może domagać się rekompensaty za opóźnienie i brak płatności od dłużnika. Sprawa dotyczy jedynie transakcji handlowych. Wierzyciel musi spełnić poniższe warunki:

  • spełnił swoje świadczenie (np. wykonał usługę lub odpłatną dostawę towaru) na rzecz dłużnika,
  • nie otrzymał zapłaty w terminie określonym np. na fakturze VAT lub na innym dokumencie,
  • podjął minimalne działania windykacyjne w stosunku do dłużnika.

Co zrobić z wezwaniem zapłaty rekompensaty?

Należy przesłać pismo w formie listownej lub e-mailowej do dłużnika. Trzeba zawrzeć tam informacje takie jak: wysokość żądanej kwoty brutto rekompensaty, termin zapłaty, który nie nastąpił oraz podstawę prawną, która umożliwia uzyskanie rekompensaty. Następnie trzeba skierować pozew o zapłatę do sądu.

jak założyć działalność Jak naliczyć 40 euro rekompensaty w opóźnieniu płatności

Jak naliczyć 40 euro rekompensaty w opóźnieniu płatności? – Nie tylko 40 euro

Według nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych istnieją różne wartości rekompensaty, jaką ma zapłacić dłużnik wierzycielowi. Wynoszą one:

  • 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekroczyła 5000 złotych;
  • 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
  • 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Wartość rekompensaty jest przeliczona na polskie złote przez średni kurs euro, który został ogłoszony przez Narodowy Bank Polski. Pobiera się wysokość kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc, w którym było wymagane opłacenie.

Czytaj  Polski Ład — Zmiany w estońskim CIT

Transakcje, który miały miejsce przed 1 styczniem 2020 były objęte jedną stawką rekompensaty, która wynosiła 40 euro.

Przeczytaj o: Podstawowe prawa każdego przedsiębiorcy

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Polski Ład — Zmiany w estońskim CIT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *